MySQL ile içinde bulunulan haftanın ilk ve son gününün bulunması için aşağıdaki komutlar kullanılır


İlk gün


mysql> SELECT DATE_FORMAT(subdate(now(), INTERVAL weekday(now()) DAY), '%d/%m/%Y') as FirstDay;
+------------+
| FirstDay |
+------------+
| 27/04/2015 |
+------------+
1 row in set (0.00 sec)

Son gün


mysql> SELECT DATE_FORMAT(adddate(now(), INTERVAL 6-weekday(now()) DAY), '%d/%m/%Y') as LastDay;
+------------+
| LastDay |
+------------+
| 03/05/2015 |
+------------+
1 row in set (0.00 sec)