Bu örnek doctrine/cache paketi üzerine kuruludur. Öncelikle php.ini içinde APC'nin aktif hale getirilmesi gereklidir. Örneğimiz APC'yi kullanıp nasıl performansı arttıracağımızı gösterecek. Daha fazla bilgi için Doctrine Caching chapter ve Alternative PHP Cache sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.


GerçeklerKonfigürasyon


config_dev.yml


doctrine:
orm:
metadata_cache_driver:
type: apc
query_cache_driver:
type: apc
result_cache_driver:
type: apc

php.ini


extension=apc.so
apc.enabled=1
apc.shm_segments=1
apc.shm_size=32M
apc.cache_by_default=1
apc.stat=1
apc.rfc1867=1
apc.enable_cli=1

Test


Cache aktivitilerini görmek isterseniz APC-Admin kullanabilirsiniz.


Sorgu


public function findAll()
{
$qb = $this->createQueryBuilder('l')
->select('l, t, p')
->innerJoin('l.team', 't')
->innerJoin('t.player', 'p')
->orderBy('l.name', 'ASC')
->addOrderBy('t.name', 'ASC')
->addOrderBy('p.name', 'ASC')
->getQuery();

$qb = $qb->getResult();

return $qb;
}

Query cacheyi aktif hale getirmek için, aşağıdaki kodu yukarıdaki sorguya eklemeniz gerekli.


...
->getQuery()
->useQueryCache(true);

Result cacheyi aktif hale getirmek için, aşağıdaki kodu yukarıdaki sorguya eklemeniz gerekli.


...
->getQuery()
->useResultCache(true, 60, 'my_unique_cache_id');

Cache yok


Millisecond MB
2728 42.2 (*)
1050 28.5
650 28.5
664 28.5
669 28.5

Cached files: 0 KBytes
Cached variables: 0 KBytes
Cache variable name: NA

Sadece metadata_cache_driver


Millisecond MB
3312 40.2 (*)
1462 28.2
698 28.2
670 28.2
681 28.2

Cached files: 9.2 KBytes
Cached variables: 9.2 KBytes
Cache variable names:
sf2orm_default_f2fbb5259b59469e8f50fbd0bfaef6747e168f1e5a445e5cb5812f652c835bf9[Application\BackendBundle\Entity\Player$CLASSMETADATA][1] (Expires: NA)

Sadece query_cache_driver


Millisecond MB
3054 40.2 (*)
651 26.5
632 26.5
648 26.5
635 26.5

Cached files: 3.8 KBytes
Cached variables: 3.8 KBytes
Cache variable names:
sf2orm_default_f2fbb5259b59469e8f50fbd0bfaef6747e168f1e5a445e5cb5812f652c835bf9[07aa386f36aa0c503519f5baf6076bda][1] (Expires: NA)

Sadece result_cache_driver


Millisecond MB
3301 40.8 (*)
646 28.8
642 28.8
696 28.8
627 28.8

Cached files: 346.8 KBytes
Cached variables: 346.8 KBytes
Cache variable names:
DoctrineNamespaceCacheKey[sf2orm_default_f2fbb5259b59469e8f50fbd0bfaef6747e168f1e5a445e5cb5812f652c835bf9] (Expires: never)
sf2orm_default_f2fbb5259b59469e8f50fbd0bfaef6747e168f1e5a445e5cb5812f652c835bf9[my_unique_cache_id][1] (Expires: 60 sec)

Hepsi bir arada


Millisecond MB
1854 41.0 (*)
628 26.8
636 26.8
632 26.8
622 26.8

Cached files: 358.5 KBytes
Cached variables: 358.5 KBytes
Cache variable names:
sf2orm_default_f2fbb5259b59469e8f50fbd0bfaef6747e168f1e5a445e5cb5812f652c835bf9[07aa386f36aa0c503519f5baf6076bda][1] (Expires: NA)