RabbitMQ docker container yaratmak için aşağıdaki konfigürasyonu kullanabilirsiniz. Daha sonra GUI'ye tarayıcı ile http://{network-gateway-ip or container-ip}:15672 adresinden rabbitmq:rabbitmq kullanarak ulaşabilirsiniz.


Servis


version: '3'

services:

rabbitmq:
image: rabbitmq:3.7.5-management
hostname: app-rabbitmq
ports:
- 5672:5672
- 15672:15672
volumes:
- ./data/rabbitmq:/var/lib/rabbitmq/mnesia/rabbit@app-rabbitmq:cached
environment:
RABBITMQ_ERLANG_COOKIE: 6085e2412b6fa88647466c6a81c0cea0
RABBITMQ_DEFAULT_USER: rabbitmq
RABBITMQ_DEFAULT_PASS: rabbitmq
RABBITMQ_DEFAULT_VHOST: /

Eğer "volumes" ile ilgili izin problemi oluşursa yukarıdaki servise user: rabbitmq ekini ekleyebilirsiniz.