Bu örnek iki döküman üzerine kuruludur. Bir League içinde sadece bir tane Team barındırabilir. Bu işlemi aşağıdaki örneğimizde göreceğiz. Daha fazla bilgi için DoctrineMongoDBBundle, QueryBuilder API, Embedded Mapping, Annotations Reference ve Working with Objects sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.


Controllers.yml


services:
application_nosql.controller.default:
class: Application\NosqlBundle\Controller\DefaultController
arguments:
- @doctrine_mongodb.odm.default_document_manager
- @application_nosql.repository.league

Repositories.yml


services:
application_nosql.repository.league:
class: Application\NosqlBundle\Repository\DefaultRepository
factory: [@doctrine_mongodb, getRepository]
arguments: [Application\NosqlBundle\Document\League]

Controller


Şu an için tüm mantığı controller içinde tuttum ama normal hayatta controller ile birlike service, model ve factory class kullanmalısınız.


namespace Application\NosqlBundle\Controller;

use Application\NosqlBundle\Document\League;
use Application\NosqlBundle\Document\Team;
use Application\NosqlBundle\Repository\LeagueRepository;
use Doctrine\ODM\MongoDB\DocumentManager;
use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\Controller;
use Sensio\Bundle\FrameworkExtraBundle\Configuration\Route;
use Sensio\Bundle\FrameworkExtraBundle\Configuration\Method;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
use Symfony\Component\HttpKernel\Exception\NotFoundHttpException;

/**
* @Route("/league", service="application_nosql.controller.default")
*/
class DefaultController extends Controller
{
private $documentManager;
private $leagueRepository;

public function __construct(
DocumentManager $documentManager,
LeagueRepository $leagueRepository
) {
$this->documentManager = $documentManager;
$this->leagueRepository = $leagueRepository;
}

/**
* @param Request $request
*
* @Route("")
* @Method({"POST"})
*
* @return Response
*/
public function createLeagueAction(Request $request)
{
$league = new League();
$league->setName($request->request->get('name'));

$this->documentManager->persist($league);
$this->documentManager->flush();

return new Response('League ID:'.json_encode($league->getId()));
}

/**
* @param Request $request
* @param string $leagueId
*
* @Route("/{leagueId}/team")
* @Method({"POST"})
*
* @return Response
*/
public function createLeagueTeamAction(Request $request, $leagueId)
{
$league = $this->leagueRepository->findOneByProperty('id', $leagueId);
if (!$league instanceof League) {
throw new NotFoundHttpException(
sprintf('League with id [%s] cannot be found.', $leagueId)
);
}

$team = new Team();
$team->setName($request->request->get('name'));

$league->addTeam($team);

$this->documentManager->persist($team);
$this->documentManager->flush();

return new Response('Team ID:'.json_encode($team->getId()));
}
}

League document


namespace Application\NosqlBundle\Document;

use DateTime;
use Doctrine\ODM\MongoDB\Mapping\Annotations as MongoDB;
use Doctrine\ODM\MongoDB\Mapping\Annotations\Id;

/**
* @MongoDB\Document(collection="league", repositoryClass="Application\NosqlBundle\Repository\LeagueRepository")
* @MongoDB\HasLifecycleCallbacks
*/
class League
{
/**
* @MongoDB\Id
*/
private $id;

/**
* @MongoDB\String
*/
private $name;

/**
* @MongoDB\Date
*/
private $createdAt;

/**
* @MongoDB\Date
*/
private $updatedAt;

/**
* @MongoDB\EmbedOne(targetDocument="Team")
*/
private $team;

/**
* @MongoDB\PrePersist
*/
public function onPrePersist()
{
$this->createdAt = new DateTime();
}

/**
* @MongoDB\PreUpdate
*/
public function onPreUpdate()
{
$this->updatedAt = new DateTime();
}

/**
* @return id $id
*/
public function getId()
{
return $this->id;
}

/**
* @param string $name
*
* @return self
*/
public function setName($name)
{
$this->name = $name;

return $this;
}

/**
* @return string $name
*/
public function getName()
{
return $this->name;
}

/**
* @param Team $team
*
* @return self
*/
public function setTeam(Team $team)
{
$this->team = $team;

return $this;
}

/**
* @return Team $team
*/
public function getTeam()
{
return $this->team;
}
}

Team document


namespace Application\NosqlBundle\Document;

use DateTime;
use Doctrine\ODM\MongoDB\Mapping\Annotations as MongoDB;
use Doctrine\ODM\MongoDB\Mapping\Annotations\Date;
use Doctrine\ODM\MongoDB\Mapping\Annotations\Id;

/**
* @MongoDB\EmbeddedDocument
* @MongoDB\HasLifecycleCallbacks
*/
class Team
{
/**
* @MongoDB\Id
*/
private $id;

/**
* @MongoDB\String
*/
private $name;

/**
* @MongoDB\Date
*/
private $createdAt;

/**
* @MongoDB\Date
*/
private $updatedAt;

/**
* @MongoDB\PrePersist
*/
public function onPrePersist()
{
$this->createdAt = new DateTime();
}

/**
* @MongoDB\PreUpdate
*/
public function onPreUpdate()
{
$this->updatedAt = new DateTime();
}

/**
* @return id $id
*/
public function getId()
{
return $this->id;
}

/**
* @param string $name
*
* @return self
*/
public function setName($name)
{
$this->name = $name;

return $this;
}

/**
* @return string $name
*/
public function getName()
{
return $this->name;
}

/**
* @return date $createdAt
*/
public function getCreatedAt()
{
return $this->createdAt;
}

/**
* @return date $updatedAt
*/
public function getUpdatedAt()
{
return $this->updatedAt;
}
}

League repository


namespace Application\NosqlBundle\Repository;

use Doctrine\ODM\MongoDB\DocumentRepository;

class LeagueRepository extends DocumentRepository
{
/**
* @param string $field
* @param string $data
*
* @return array|null|object
*/
public function findOneByProperty($field, $data)
{
return
$this->createQueryBuilder('League')
->field($field)->equals($data)
->getQuery()
->getSingleResult();
}
}

League database


db.getCollection('league').find({})
/* 1 */
{
"_id" : ObjectId("564f9945dd576ebaf90041ab"),
"name" : "Super Lig",
"createdAt" : ISODate("2015-11-20T22:05:57.000Z")
}

/* 2 */
{
"_id" : ObjectId("564f997bdd576ebcf90041ab"),
"name" : "Premiership",
"createdAt" : ISODate("2015-11-20T22:06:51.000Z"),
"updatedAt" : ISODate("2015-11-20T22:17:27.000Z"),
"team" : {
"_id" : ObjectId("564f9bf7dd576ebaf90041ac"),
"name" : "Arsenal",
"createdAt" : ISODate("2015-11-20T22:17:27.000Z")
}
}

Kullanım


League yaratma


POST /nosql/league
{
"name": "Super Lig"
}
{
"name": "Premiership"
}

Team yaratma


POST /nosql/league/564f997bdd576ebcf90041ab/team
{
"name": "Arsenal"
}