Bu örnekte, Golang içindeki mesajları tüketmek için bir RabbitMQ tüketici/çalışanı oluşturacağız. Sadece mesaj tüketeceğiz, bu yüzden burada üreticilerin katılımı yok.


Bu ne işe yarıyor?Notlar


Oldukça sessiz bir kuyruğunuz varsa, prefetchCount değerini 1 olarak ayarlayabilir ve 1 tüketici çalıştırabilirsiniz. Ancak, daha yoğun bir kuyruğunuz varsa prefetchCount değerini artırır ve/veya daha fazla tüketici çalıştırırsınız. Örneğin sırada bekleyen 5000 mesaj olduğu düşünüldüğünde:


1- `prefetchCount` = `1` with `1` worker. It finishes in 11 seconds.
2- `prefetchCount` = `2` with `1` worker. It finishes in 6 seconds.
3- `prefetchCount` = `1` with `2` workers. It finishes in 5 seconds. (round robin message delivery)
4- `prefetchCount` = `1` with `3` workers. It finishes in 4 seconds. (round robin message delivery)
5- `prefetchCount` = `2` with `3` workers. It finishes in 4 seconds. (round robin message delivery)
6- `prefetchCount` = `5` with `1` worker. It finishes in 4 seconds.

Yukarıda görebileceğiniz gibi, prefetchCount'un 1 çalışanla 1'e ayarlanması performansta oldukça korkunçtur ve diğer seçenekler arasında büyük bir fark vardır. Performans hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz.


Kod


package main

import (
"errors"
"fmt"
"log"
"os"
"time"

"github.com/streadway/amqp"
)

func main() {
// RabbitMQ
rc := RabbitConfig{
Schema: "amqp",
Username: "inanzzz",
Password: "123123",
Host: "0.0.0.0",
Port: "5672",
VHost: "my_vhost",
ConnectionName: "my_app_name",
}
rbt := NewRabbit(rc)
if err := rbt.Connect(); err != nil {
log.Fatalln("unable to connect to rabbit", err)
}
//

// Consumer
cc := ConsumerConfig{
ExchangeName: "user",
ExchangeType: "direct",
RoutingKey: "create",
QueueName: "user_create",
ConsumerName: "my_app_name",
ConsumerCount: 3,
PrefetchCount: 1,
}
cc.Reconnect.MaxAttempt = 60
cc.Reconnect.Interval = 1 * time.Second
csm := NewConsumer(cc, rbt)
if err := csm.Start(); err != nil {
log.Fatalln("unable to start consumer", err)
}
//

select {}
}

// RABBIT -----------------------------------------------------------------------------------------------

type RabbitConfig struct {
Schema string
Username string
Password string
Host string
Port string
VHost string
ConnectionName string
}

type Rabbit struct {
config RabbitConfig
connection *amqp.Connection
}

// NewRabbit returns a RabbitMQ instance.
func NewRabbit(config RabbitConfig) *Rabbit {
return &Rabbit{
config: config,
}
}

// Connect connects to RabbitMQ server.
func (r *Rabbit) Connect() error {
if r.connection == nil || r.connection.IsClosed() {
con, err := amqp.DialConfig(fmt.Sprintf(
"%s://%s:%s@%s:%s/%s",
r.config.Schema,
r.config.Username,
r.config.Password,
r.config.Host,
r.config.Port,
r.config.VHost,
), amqp.Config{Properties: amqp.Table{"connection_name": r.config.ConnectionName}})
if err != nil {
return err
}
r.connection = con
}

return nil
}

// Connection returns exiting `*amqp.Connection` instance.
func (r *Rabbit) Connection() (*amqp.Connection, error) {
if r.connection == nil || r.connection.IsClosed() {
return nil, errors.New("connection is not open")
}

return r.connection, nil
}

// Channel returns a new `*amqp.Channel` instance.
func (r *Rabbit) Channel() (*amqp.Channel, error) {
chn, err := r.connection.Channel()
if err != nil {
return nil, err
}

return chn, nil
}

// CONSUMER ---------------------------------------------------------------------------------------------

type ConsumerConfig struct {
ExchangeName string
ExchangeType string
RoutingKey string
QueueName string
ConsumerName string
ConsumerCount int
PrefetchCount int
Reconnect struct {
MaxAttempt int
Interval time.Duration
}
}

type Consumer struct {
config ConsumerConfig
Rabbit *Rabbit
}

// NewConsumer returns a consumer instance.
func NewConsumer(config ConsumerConfig, rabbit *Rabbit) *Consumer {
return &Consumer{
config: config,
Rabbit: rabbit,
}
}

// Start declares all the necessary components of the consumer and
// runs the consumers. This is called one at the application start up
// or when consumer needs to reconnects to the server.
func (c *Consumer) Start() error {
con, err := c.Rabbit.Connection()
if err != nil {
return err
}
go c.closedConnectionListener(con.NotifyClose(make(chan *amqp.Error)))

chn, err := con.Channel()
if err != nil {
return err
}

if err := chn.ExchangeDeclare(
c.config.ExchangeName,
c.config.ExchangeType,
true,
false,
false,
false,
nil,
); err != nil {
return err
}

if _, err := chn.QueueDeclare(
c.config.QueueName,
true,
false,
false,
false,
amqp.Table{"x-queue-mode": "lazy"},
); err != nil {
return err
}

if err := chn.QueueBind(
c.config.QueueName,
c.config.RoutingKey,
c.config.ExchangeName,
false,
nil,
); err != nil {
return err
}

if err := chn.Qos(c.config.PrefetchCount, 0, false); err != nil {
return err
}

for i := 1; i <= c.config.ConsumerCount; i++ {
id := i
go c.consume(chn, id)
}

// Simulate manual connection close
//_ = con.Close()

return nil
}

// closedConnectionListener attempts to reconnect to the server and
// reopens the channel for set amount of time if the connection is
// closed unexpectedly. The attempts are spaced at equal intervals.
func (c *Consumer) closedConnectionListener(closed <-chan *amqp.Error) {
log.Println("INFO: Watching closed connection")

// If you do not want to reconnect in the case of manual disconnection
// via RabbitMQ UI or Server restart, handle `amqp.ConnectionForced`
// error code.
err := <-closed
if err != nil {
log.Println("INFO: Closed connection:", err.Error())

var i int

for i = 0; i < c.config.Reconnect.MaxAttempt; i++ {
log.Println("INFO: Attempting to reconnect")

if err := c.Rabbit.Connect(); err == nil {
log.Println("INFO: Reconnected")

if err := c.Start(); err == nil {
break
}
}

time.Sleep(c.config.Reconnect.Interval)
}

if i == c.config.Reconnect.MaxAttempt {
log.Println("CRITICAL: Giving up reconnecting")

return
}
} else {
log.Println("INFO: Connection closed normally, will not reconnect")
os.Exit(0)
}
}

// consume creates a new consumer and starts consuming the messages.
// If this is called more than once, there will be multiple consumers
// running. All consumers operate in a round robin fashion to distribute
// message load.
func (c *Consumer) consume(channel *amqp.Channel, id int) {
msgs, err := channel.Consume(
c.config.QueueName,
fmt.Sprintf("%s (%d/%d)", c.config.ConsumerName, id, c.config.ConsumerCount),
false,
false,
false,
false,
nil,
)
if err != nil {
log.Println(fmt.Sprintf("CRITICAL: Unable to start consumer (%d/%d)", id, c.config.ConsumerCount))

return
}

log.Println("[", id, "] Running ...")
log.Println("[", id, "] Press CTRL+C to exit ...")

for msg := range msgs {
log.Println("[", id, "] Consumed:", string(msg.Body))

if err := msg.Ack(false); err != nil {
// TODO: Should DLX the message
log.Println("unable to acknowledge the message, dropped", err)
}
}

log.Println("[", id, "] Exiting ...")
}

Örnekler