Bu örnek bize yerel sistemdeki SQL uygulaması ile MySQL container iletişiminin nasıl ayarlanadığını gösteriyor. Ben Mac OS üzerinde vagrant kullanıyorum. Vagrant içinde MySQL container çalışıyor ve de ben ona Mas OS içinden bağlanacağım.


MySQL container


Vagrant içindeyken, containerin IP adresini alabilmemiz için aşağıdaki komutları çalıştırın.


$ docker-compose ps
Name Command State Ports
----------------------------------------------------------------------------
app_mysql_1 docker-entrypoint.sh mysqld Up 0.0.0.0:3306->3306/tcp

$ echo $(docker inspect app_mysql_1 | grep IPAddress | grep -o -E '[0-9\.]+')
172.18.0.2

Sequel Pro


Yeni bir SSH bağlantısı oluşturun ve aşağıdaki değerleri kullanın. Bu kadar!


MySQL Host: 172.18.0.2
Username: root
Password: root
SSH Host: 192.168.99.30 # Vagrant IP
SSH User: vagrant # Vagrant user
SSH Key: .vagrant/machines/machine/virtualbox/private_key # Vagrant box's key