Aşağıdaki tavsiye listesi zaman içinde değişebilir ama şu an için size doctrine hakkında genel bilgiler verir. Not: Eğer symfony framework kullanıyorsanız, profil barının açık olması size çalıştırılan sorgular hakkında bilgi alma olanağı sağlar.


Tavsiye ve gerçekler