Symfony ve Doctrine kullanalı bir kaç yıl oldu ve bu güne kadar Doctrine ile birlikte gelen find, findAll, findBy ve findOneBy methodları kullandığım günü hatırlamıyorum. Bunun yerine her zaman kendi repository classımı yaratıp EntityRepository classı enjekte ettim. Bu örneğimizde composition yerine inheritance kullanacağız ve Dependency Inversion prensibini adapte edeceğiz.


AvantajlarInheritance versiyon


Bunu kullanmayacağız çünkü istemediğiniz her şey birlikte geliyor. Sadece nasıl yapıldığını gösteriyorum.


Entity


namespace CustomerBundle\Entity;

use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;

/**
* @ORM\Entity
* @ORM\Table(name="customer")
* @ORM\Entity(repositoryClass="CustomerBundle\Repository\CustomerRepository")
*/
class Customer
{
...
}

Repository


namespace CustomerBundle\Repository;

use Doctrine\ORM\EntityRepository;

class CustomerRepository extends EntityRepository
{
public function findAll()
{
return $this->createQueryBuilder('c')
->getQuery()
->getArrayResult();
}

public function findOneById($id)
{
return $this->createQueryBuilder('c')
->where('c.id = :id')
->setParameter('id', $id)
->getQuery()
->getOneOrNullResult();
}
}

services:
customer.repository.customer:
class: CustomerBundle\Repository\CustomerRepository
factory: [ "@doctrine.orm.entity_manager", getRepository ]
arguments:
- CustomerBundle\Entity\Customer

Composition versiyon


Entity


namespace CustomerBundle\Entity;

use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;

/**
* @ORM\Entity
* @ORM\Table(name="customer")
*/
class Customer
{
...
}

Repository - V1


Bunu V2 yerine tercih ediniz.


namespace CustomerBundle\Repository;

use Doctrine\ORM\EntityManagerInterface;
use Doctrine\ORM\EntityRepository;

abstract class AbstractRepository
{
private $entityManager;
private $entityName;

public function __construct(EntityManagerInterface $entityManager, string $entityName)
{
$this->entityManager = $entityManager;
$this->entityName = $entityName;
}

protected function getEntityManager(): EntityManagerInterface
{
return $this->entityManager;
}

protected function getRepository(): EntityRepository
{
return $this->entityManager->getRepository($this->entityName);
}
}

namespace CustomerBundle\Repository;

use Doctrine\ORM\EntityManagerInterface;

class CustomerRepository extends AbstractRepository
{
public function __construct(EntityManagerInterface $entityManager)
{
parent::__construct($entityManager, Customer::class);
}

public function findAll()
{
return $this->getRepository()->createQueryBuilder('c')
->getQuery()
->getArrayResult();
}

public function findOneById($id)
{
return $this->getRepository()->createQueryBuilder('c')
->where('c.id = :id')
->setParameter('id', $id)
->getQuery()
->getOneOrNullResult();
}
}

CustomerBundle\Repository\CustomerRepository: ~
CustomerBundle\Repository\CustomerRepositoryInterface: '@CustomerBundle\Repository\CustomerRepository'

Repository - V2


namespace CustomerBundle\Repository;

interface CustomerRepositoryInterface
{
public function findAll();
public function findOneById($id);
}

namespace CustomerBundle\Repository;

use Doctrine\ORM\EntityRepository;

class CustomerRepository implements CustomerRepositoryInterface
{
private $entityRepository;

public function __construct(EntityRepository $entityRepository)
{
$this->entityRepository = $entityRepository;
}

public function findAll()
{
return $this->entityRepository->createQueryBuilder('c')
->getQuery()
->getArrayResult();
}

public function findOneById($id)
{
return $this->entityRepository->createQueryBuilder('c')
->where('c.id = :id')
->setParameter('id', $id)
->getQuery()
->getOneOrNullResult();
}
}

services:
customer.doctrine.entity_repository:
class: Doctrine\ORM\EntityRepository
factory: [ "@doctrine.orm.entity_manager", getRepository ]
arguments:
- CustomerBundle\Entity\Customer

customer.repository.customer:
class: CustomerBundle\Repository\CustomerRepository
arguments:
- "@customer.doctrine.entity_repository"