Aşağıdaki örnek üç tablo arasındaki one-to-many ilişkiyi gösteriyor. "Country" (1) - (n) "League" (1) - (n) "Team". Cascade ile alakalı diğer varlıkların nasıl kaldırıldığına dair daha fazla bilgi için, burayı tıklayın.


GerçeklerVarlıklar


/**
* @ORM\Table(name="country")
*/
class Country
{
/**
* @ORM\OneToMany(
* targetEntity="League",
* mappedBy="country",
* cascade={"persist", "remove"}
* )
*/
protected $league;
}

/**
* @ORM\Table(name="league")
*/
class League
{
/**
* @ORM\ManyToOne(
* targetEntity="Country",
* inversedBy="league"
* )
* @ORM\JoinColumn(
* name="country_id",
* referencedColumnName="id",
* onDelete="CASCADE",
* nullable=false
* )
*/
protected $country;

/**
* @ORM\OneToMany(
* targetEntity="Team",
* mappedBy="league",
* cascade={"persist", "remove"}
* )
*/
protected $team;
}

/**
* @ORM\Table(name="team")
*/
class Team
{
/**
* @ORM\ManyToOne(
* targetEntity="League",
* inversedBy="team"
* )
* @ORM\JoinColumn(
* name="league_id",
* referencedColumnName="id",
* onDelete="CASCADE",
* nullable=false
* )
*/
protected $league;
}

Veritabanı yapısı


CREATE TABLE `country` (
`id` smallint(6) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`name` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
`created_at` datetime NOT NULL,
`updated_at` datetime DEFAULT NULL,
`code` varchar(2) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `UNIQ_5373C9665E237E06` (`name`),
UNIQUE KEY `UNIQ_5373C96677153098` (`code`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=141 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

CREATE TABLE `league` (
`id` smallint(6) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`country_id` smallint(6) NOT NULL,
`name` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
`created_at` datetime NOT NULL,
`updated_at` datetime DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `UNIQ_3EB4C3185E237E06F92F3E70` (`name`,`country_id`),
KEY `IDX_3EB4C318F92F3E70` (`country_id`),
CONSTRAINT `FK_3EB4C318F92F3E70` FOREIGN KEY (`country_id`) REFERENCES `country` (`id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=205 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

CREATE TABLE `team` (
`id` smallint(6) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`league_id` smallint(6) NOT NULL,
`name` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `IDX_C4E0A61F58AFC4DE` (`league_id`),
CONSTRAINT `FK_C4E0A61F58AFC4DE` FOREIGN KEY (`league_id`) REFERENCES `league` (`id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=61 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

Örnek veriler


mysql> SELECT * FROM country;
+-----+---------+---------------------+------------+------+
| id | name | created_at | updated_at | code |
+-----+---------+---------------------+------------+------+
| 138 | Germany | 2015-05-22 21:20:04 | NULL | DE |
| 139 | Spain | 2015-05-22 21:20:04 | NULL | ES |
| 140 | Turkey | 2015-05-22 21:20:04 | NULL | TR |
+-----+---------+---------------------+------------+------+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM league;
+-----+------------+-------------------+---------------------+------------+
| id | country_id | name | created_at | updated_at |
+-----+------------+-------------------+---------------------+------------+
| 199 | 138 | Bundesliga | 2015-05-22 21:20:04 | NULL |
| 200 | 138 | 2. Bundesliga | 2015-05-22 21:20:04 | NULL |
| 201 | 139 | Primera División | 2015-05-22 21:20:04 | NULL |
| 202 | 139 | Segunda División | 2015-05-22 21:20:04 | NULL |
| 203 | 140 | Süper Lig | 2015-05-22 21:20:04 | NULL |
| 204 | 140 | TFF 1. Lig | 2015-05-22 21:20:04 | NULL |
+-----+------------+-------------------+---------------------+------------+
6 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM team;
+----+-----------+------------------+
| id | league_id | name |
+----+-----------+------------------+
| 59 | 199 | FC Augsburg |
| 60 | 199 | Bayer Leverkusen |
+----+-----------+------------------+
2 rows in set (0.00 sec)

Testler


Aşağıdaki test sonuçları, yukarıdaki verilere göre hazırlanmıştır.


Test 1


Eğer Country'den Germany'yi silersek, ORM toplam 5 tane delete işlemi yapar. 1 tane Country, 2 tane League, 2 tane Team. Tüm işlemi ORM yapıyor. Yavaş bir işlemdir.


Ana varlık: @ORM\OneToMany(cascade={"remove"})
İlişkili varlık: @ORM\JoinColumn(onDelete="CASCADE")

Test 2


Eğer Country'den Germany'yi silersek, ORM toplam 5 tane delete işlemi yapar. 1 tane Country, 2 tane League, 2 tane Team. Tüm işlemi ORM yapıyor. Yavaş bir işlemdir.


Ana varlık: @ORM\OneToMany(cascade={"remove"})
İlişkili varlık: @ORM\JoinColumn()

Test 3


Eğer Country'den Germany'yi silersek, ORM toplam 1 tane delete işlemi yapar. 1 tane Country için. Bu örnekte veritabanı kendi içinde ilişkisel varlıkları, yani 2 tane League, 2 tane Team için silme işlemi yaptığından, tüm sorumluluk ona aittir. Hızlı bir işlemdir.


Ana varlık: @ORM\OneToMany()
İlişkili varlık: @ORM\JoinColumn(onDelete="CASCADE")

Test 4


Eğer herhangi bir ana varlıktan kayıt silmeye kalkarsak, bu işlemde "SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation" hatası oluşur. Buda arzu ettiğimiz birşey değil.


Ana varlık: @ORM\OneToMany()
İlişkili varlık: @ORM\JoinColumn()