Varsayalım ki, name veya postcode kolonlarının hangi tablolarda bulunduğunu öğrenmek istiyoruz. Aşağıdaki örnek işte tam bunu yapar.


Sorgu


Aşağıdaki my_database isimli veritabanındaki tabloların her birinin içinde, name veya postcode kolonları mevcuttur.


mysql> SELECT
-> DISTINCT `table_name`
-> FROM
-> INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
-> WHERE
-> COLUMN_NAME IN ('name', 'postcode') AND
-> TABLE_SCHEMA = 'my_database';
+------------+
| table_name |
+------------+
| address |
| child |
| country |
| league |
| parent |
| player |
| schools |
| student |
| team |
| user |
+------------+
10 rows in set (0.00 sec)