Aşağıdakiler symfony ile uygulama geliştirirken test ortamında kullanmaya çalıştığım sürekli entegrasyon adımlarıdır.


Adımlar


Adımlar belirtilen sırada ve uygun olan yerlerde --env=test bayrağı kullanılarak çalıştırılırlar.


 1. Clear cache and logs folders

 2. Grant permissions to cache and logs folders

 3. Cache warm

 4. Composer self-update

 5. Composer install

 6. Generate entity setters and getters: doctrine:generate:entities

 7. Create database: doctrine:database:create

 8. Validate database: doctrine:schema:validate

 9. Load data fixtures: doctrine:fixtures:load

 10. Check codding standards with PHPCSFIXER

 11. Detect code mess with PHPMD

 12. Check code duplicates with PHPCPD

 13. Run PHPSPEC test

 14. Run BEHAT test

 15. Create documentation with PHPDOCUMENTOR

 16. Run Symfony security check

Note


Eğer Phing kullanırsanız, bu adımların hepsini yerel bilgisayarınızda çalıştırabilirsiniz.