Aşağıdaki komutların bazılarıyla dev, test vs. olarak belirtilen çevreler için --env=environment_name komut girdisi kullanılabilir. Ayrıca farklı veritabanları için --em=entity_manager_name komut girdisi kullanılabilir.


Tüm komutlarının listesi


php app/console -t

Belirtilen servisin tüm komutlarının listesi


php app/console list doctrine

Belirtilen komut hakkında bilgiler


php app/console help doctrine:database:create

Doctrine ORM şema doğrulama


php app/console doctrine:schema:validate

Doctrine ORM haritalama bilgileri


php app/console doctrine:mapping:info

Yerel sunucuyu http://localhost:8000 ile çalıştırma


php app/console server:run

Tüm servisleri listeleme


php app/console debug:container

Tüm yönlendiricileri listeleme


php app/console router:debug

Verilen yönlendirici bilgilerini listeleme


php app/console router:debug name_of_the_router

Mevcut olan tüm doctrine komutların listesi


php app/console doctrine:schema

Doctrine komutunun yaratacağı SQL komutunu önceden gösterme


php app/console doctrine:schema:update --dump-sql

Veritabanı şeması yaratma


php app/console doctrine:schema:create

Veritabanı şemasını yenileme


php app/console doctrine:schema:update --force

Veritabanı şemasını silme


php app/console doctrine:schema:drop --force

Yeni ORM class yaratma


php app/console doctrine:generate:entity

Verilen ORM class elementleri için setter ve getter methodlarını yaratma


php app/console doctrine:generate:entities Football/FrontendBundle/Entity/Product --no-backup

Tüm ORM class elementleri için setter ve getter methodlarını yaratma


php app/console doctrine:generate:entities Football --no-backup
php app/console doctrine:generate:entities FootballFrontendBundle --no-backup
php app/console doctrine:generate:entities Football/FrontendBundle/Entity --no-backup

Doctrine data fixture yükleme


php app/console doctrine:fixtures:load --no-interaction --no-debug

Cache temizleme


app/console doctrine:cache:clear
app/console doctrine:cache:clear-metadata
app/console doctrine:cache:clear-query
app/console doctrine:cache:clear-result

Creating a bcrypt password for secured users listen in security.yml


php app/console security:encode-password

Registered listeners grouped by event


php app/console debug:event-dispatcher