Varsayalım ki çalışma listesinde git add komutu ile indexlenmeyi bekleyen bir kaç tane dosya var, ve de daha sonrada commit işlemi yapılacak ama siz bu dosyaların hepsini iptal etmek istiyorsunuz. İşte bu işlem için git checkout -- . kullanılır. Daha fazla bilgi için git checkout linkini tıklayın.


Mevcut durumu kontrol edelim


inanzzz@inanzzz:~/project$ git status
On branch my-feature-branch
Changes to be committed:
(use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

modified: file_two.txt

Changes not staged for commit:
(use "git add <file>..." to update what will be committed)
(use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

modified: file_one.txt
modified: file_two.txt

Untracked files:
(use "git add <file>..." to include in what will be committed)

file_seven.txt
file_six.txt

Tüm tracked dosyaları kaldır


Gördüğümüz gibi "file_one.txt" ve "file_two.txt" listeden kaldırıldı.


inanzzz@inanzzz:~/project$ git checkout -- .
inanzzz@inanzzz:~/project$ git status
On branch my-feature-branch
Changes to be committed:
(use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

modified: file_two.txt

Untracked files:
(use "git add <file>..." to include in what will be committed)

file_seven.txt
file_six.txt