Burada Kubernetes bilgilerinin kırpılmış halini görüyoruz. Her şeyi değil, çoğunlukla etkileşimli kavramları içerir. Tam bilgi istiyorsanız, Kubernetes belgelerine bakmalısınız.


MimariKavramlarSorumluluklarMinikube


Minikube'nin sisteminizde kurulu olduğunu varsayıyorum. Başlatmak ve durumunu kontrol etmek için aşağıdaki komutu çalıştırın.


$ minikube start --vm-driver=virtualbox

$ minikube status
minikube
type: Control Plane
host: Running
kubelet: Running
apiserver: Running
kubeconfig: Configured

Tarayıcıdan UI'a ulaşmak isterseniz $ minikube dashboard komutunu kullanabilirsiniz


Ayrıca Minikube'nin IP adresini öğrenmek için $ kubectl describe node minikube | grep InternalIP komutunu kullanabilirsiniz. Bu, size Kubernetes Servis'in dışarıdan ulaşıma açılmasına yardımcı olacaktır. http(s)://minikube-ip:service-port yapısını kurmanız yeterli olacaktır.


Referanslar