Bu örneğimizde Amazon Simple Queue Service (AWS SQS) kullanarak bir tane dead-letter queue, bir tanede standard queue yaratıp bunları birbirleriyle bağdaştıracağız. Bu işlemin yapılış nedeni, eğer standard queue içindeki bir mesaj belirli sayıdaki işleme denemelerine rağmen işlenemezse, bu mesaj dead-letter queue içine taşınır ve orada bekletilir.


Dosyalar


parameters.yaml


Aşağıdaki anahtarların sahibi olan AWS IAM kullanıcısının "AmazonSSQSFullAccess" hakkına sahip olduğundan emin olun.


parameters:

application_name: 'APP'

aws_sdk.config.default:
version: 'latest'
region: 'eu-west-1'

aws_sdk.credentials.default:
credentials:
key: 'AWS_KEY'
secret: 'AWS_SECRET'

services.yaml


services:

Aws\Sdk: ~

App\Util\AwsSqsUtil:
arguments:
$applicationName: '%application_name%'
$env: '%kernel.environment%'
calls:
- [createClient, ['%aws_sdk.config.default%', '%aws_sdk.credentials.default%']]

AwsSqsUtil


declare(strict_types=1);

namespace App\Util;

use Aws\Result;
use Aws\Sdk;
use Aws\Sqs\SqsClient;

class AwsSqsUtil implements AwsSqsUtilInterface
{
private $sdk;
/** @var SqsClient */
private $client;
private $applicationName;
private $env;

public function __construct(Sdk $sdk, string $applicationName, string $env)
{
$this->sdk = $sdk;
$this->applicationName = $applicationName;
$this->env = $env;
}

public function createClient(iterable $config, iterable $credentials): void
{
$this->client = $this->sdk->createSqs($config+$credentials);
}

/**
* @link https://docs.aws.amazon.com/aws-sdk-php/v3/api/api-sqs-2012-11-05.html#createqueue
*/
public function createQueue(string $name, bool $isDeadLetter, string $deadLetterArn = null): ?string
{
$attributes = ['VisibilityTimeout' => 60];
if ($deadLetterArn) {
$attributes['RedrivePolicy'] = sprintf(
'{"deadLetterTargetArn":"%s","maxReceiveCount":"5"}',
$deadLetterArn
);
}

/** @var Result $result */
$result = $this->client->createQueue([
'QueueName' => $this->createQueueName($name, $isDeadLetter),
'Attributes' => $attributes,
]);

return $result->get('QueueUrl');
}

/**
* @link https://docs.aws.amazon.com/aws-sdk-php/v3/api/api-sqs-2012-11-05.html#getqueueattributes
*/
public function getQueueArn(string $url): string
{
/** @var Result $result */
$result = $this->client->getQueueAttributes([
'QueueUrl' => $url,
'AttributeNames' => ['QueueArn']
]);

return $result->get('Attributes')['QueueArn'];
}

private function createQueueName(string $name, bool $isDeadLetter): string
{
return sprintf(
'%s_%s_%s%s',
strtoupper($this->applicationName),
strtoupper($this->env),
$name,
$isDeadLetter ? '_DL' : null
);
}
}


Kullanım


Bu sonuç olarak elimizde olan queue listesidir.Dead-letter queue yaratmak


AwsSqsUtil::createQueue('image_resize', true);

# Response (queue url)
https://sqs.eu-west-1.amazonaws.com/000000000000/APP_DEV_image_resize_DLDead-letter queue ARN'sini almak


AwsSqsUtil::getQueueArn('https://sqs.eu-west-1.amazonaws.com/000000000000/APP_DEV_image_resize_DL');

# Response (queue arn)
arn:aws:sqs:eu-west-1:000000000000:APP_DEV_image_resize_DL

Standard queue yaratmak


AwsSqsUtil::createQueue('image_resize', false, 'arn:aws:sqs:eu-west-1:000000000000:APP_DEV_image_resize_DL');

# Response (queue url)
https://sqs.eu-west-1.amazonaws.com/000000000000/APP_DEV_image_resizeDead-letter redrive policy aşağıdaki gibi değişecektir.