Daha önceden git init komutu ile yarattığınız git deposunu uygulama klasöründen kaldırmaya karar verdiniz.


Git deposunu yaratıp ve mevcut durumu kontrol edelim


inanzzz@inanzzz:~/project$ git init
Initialised empty Git repository in /var/www/html/local/test/.git/
inanzzz@inanzzz:~/project$ git status
On branch master

Initial commit

nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)

Git deposunu silip ve mevcut durumu kontrol edelim


inanzzz@inanzzz:~/project$ rm -rf .git
inanzzz@inanzzz:~/project$ git status
fatal: Not a git repository (or any of the parent directories): .git