Herkese merhaba!

Uzun yıllardır bol miktarda kişisel zaman ve enerji harcayarak bilgimizi hepinizle paylaşıyoruz. Ancak şu andan itibaren bu blogu çalışır durumda tutabilmek için yardımınıza ihtiyacımız var. Yapmanız gereken tek şey, sitedeki reklamlardan birine tıklamak olacaktır, aksi takdirde hosting vb. masraflar nedeniyle maalesef yayından kaldırılacaktır. Teşekkürler.

Bu örneğimizde iki ayrı ağ yaratıp, her ikisinin içine birer tane container ekleyeceğiz. Buradaki amacımız containerlerden birinin diğerine ulaşabilmesini sağlamak.


Yapı


İki tane ağ var - web_net_1 ve web_net_2. İki tane de container var - app_1_con ve app_2_con. Ağ web_net_2 her iki container barındıracak ama ağ web_net_1 sadece app_1_con containeri barındıracak. Container app_1_con ayrıca ağ web_net_2'ın bir parçası olduğu için container app_2_con ile iletişim kurabilecek.Ağ yaratma


ubuntu@xenial64:~$ docker network create --subnet 192.168.1.0/24 --driver bridge web_net_1

ubuntu@xenial64:~$ docker network create --subnet 192.168.2.0/24 --driver bridge web_net_2

ubuntu@xenial64:~$ docker network ls

NETWORK ID NAME DRIVER SCOPE
7dca476e7b11 web_net_1 bridge local
9c0f95e63367 web_net_2 bridge local

ubuntu@xenial64:~$ docker network inspect web_net_1

[
{
"Name": "web_net_1",
"Id": "7dca476e7b11accf19618e887e07a3bf8703aaba779382f101e0516558e983ca",
"Created": "2018-01-25T13:46:46.586496294Z",
"Scope": "local",
"Driver": "bridge",
"EnableIPv6": false,
"IPAM": {
"Driver": "default",
"Options": {},
"Config": [
{
"Subnet": "192.168.1.0/24"
}
]
},

}
]

ubuntu@xenial64:~$ docker network inspect web_net_2

[
{
"Name": "web_net_2",
"Id": "9c0f95e63367a3442547b301c425f54b15cd44f2748273ac85c288a881c4e6df",
"Created": "2018-01-25T13:47:02.154334469Z",
"Scope": "local",
"Driver": "bridge",
"EnableIPv6": false,
"IPAM": {
"Driver": "default",
"Options": {},
"Config": [
{
"Subnet": "192.168.2.0/24"
}
]
},

}
]

IP routing


ubuntu@xenial64:~$ route -n

Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
0.0.0.0 10.0.2.2 0.0.0.0 UG 0 0 0 enp0s3
10.0.2.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 enp0s3
172.17.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 docker0
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 br-7dca476e7b11
192.168.2.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 br-9c0f95e63367
192.168.99.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 enp0s8

ifconfig


ubuntu@xenial64:~$ ifconfig

br-7dca476e7b11 Link encap:Ethernet HWaddr 02:42:7a:85:6e:76
inet addr:192.168.1.1 Bcast:0.0.0.0 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

br-9c0f95e63367 Link encap:Ethernet HWaddr 02:42:df:44:6d:3c
inet addr:192.168.2.1 Bcast:0.0.0.0 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
...

Uygulama klasörü ve dosyaları


ubuntu@xenial64:~$ mkdir app_1

ubuntu@xenial64:~$ mkdir app_2

Dockerfile - app_1


ubuntu@xenial64:~$ nano app_1/Dockerfile

FROM ubuntu:16.04

RUN apt-get update \
&& apt-get install -y \
iputils-ping \
&& rm -rf /var/lib/apt/lists/*

EXPOSE 80

CMD ["/bin/bash"]

Dockerfile - app_2


ubuntu@xenial64:~$ nano app_2/Dockerfile

FROM ubuntu:16.04

RUN apt-get update \
&& apt-get install -y \
iputils-ping \
&& rm -rf /var/lib/apt/lists/*

EXPOSE 80

CMD ["/bin/bash"]

İmaj yaratma


ubuntu@xenial64:~$ docker build -f app_1/Dockerfile -t app_1_img .

ubuntu@xenial64:~$ docker build -f app_2/Dockerfile -t app_2_img .

Container yaratma


Burada containerlara IP adresleri atiyoruz ve gerekli ağlara ekliyoruz.


ubuntu@xenial64:~$ docker run -i -t -d -p 5011:80 --network=web_net_1 --ip 192.168.1.11 --name=app_1_con app_1_img

ubuntu@xenial64:~$ docker run -i -t -d -p 5022:80 --network=web_net_2 --ip 192.168.2.22 --name=app_2_con app_2_img

ubuntu@xenial64:~$ docker ps

CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
84e2bba20bb8 app_2_img "/bin/bash" 5 seconds ago Up 3 seconds 0.0.0.0:5022->80/tcp app_2_con
1fdc83e81490 app_1_img "/bin/bash" 17 seconds ago Up 16 seconds 0.0.0.0:5011->80/tcp app_1_con

Aşağıda'da gördüğümüz gibi her iki ağ birer tane container barındırıyor ama bunu daha sonradan değiştireceğiz.


ubuntu@xenial64:~$ docker network inspect web_net_1

[
{
"Containers": {
"1fdc83e8149090d42b5f635127b54aa406bb0fbf78ce3d9884ec7ae6fb859806": {
"Name": "app_1_con",
"EndpointID": "97f39408338ea52f3813700742e05442229b2426d2abd2b65c3405bdcc608b1c",
"MacAddress": "02:42:c0:a8:01:0b",
"IPv4Address": "192.168.1.11/24",
"IPv6Address": ""
}
}
}
]

ubuntu@xenial64:~$ docker network inspect web_net_2

[
{
"Containers": {
"84e2bba20bb8d0e0abd5166eccb416735d3a2e9b932c2771ea0574f3fd3945f5": {
"Name": "app_2_con",
"EndpointID": "8373a37662cfebe988897b10b7288e3d4d2d8a2cf135f362dd1dec8fee956ee4",
"MacAddress": "02:42:c0:a8:02:16",
"IPv4Address": "192.168.2.22/24",
"IPv6Address": ""
}
}
}
]

İletişimi açmak


Burada app_1_con container web_net_2 ağına ekleniyor ki sonuçta app_1_con container app_2_con container ile iletişim kurabilsin.


ubuntu@xenial64:~$ docker network connect web_net_2 app_1_con

Aşağıda'da gördüğümüz gibi web_net_2 ağ her iki containeride barındırıyor.


ubuntu@xenial64:~$ docker network inspect web_net_2

[
{
"Containers": {
"0e2ff551a290b4ca2d84c9b282fc99b08cbec7cafef1464ae0df61407b6647fc": {
"Name": "app_2_con",
"EndpointID": "925ca5bef3516dca5e0ae4c9c6483ed5bee44d0f3eaa9ce3e7eaf3c6af50e226",
"MacAddress": "02:42:c0:a8:02:16",
"IPv4Address": "192.168.2.22/24",
"IPv6Address": ""
},
"af6af1fe06d4909be6c270c146a48c1a141bc6283c9aeadb7fa21d04926556cb": {
"Name": "app_1_con",
"EndpointID": "15ae3d50f89e0424d44f80ad43a1b6d257edfd3df1902a2adfd8d3680c2beca9",
"MacAddress": "02:42:c0:a8:02:02",
"IPv4Address": "192.168.2.2/24",
"IPv6Address": ""
}
}
}
]

Eğer containerleri kontrol ederseniz, ağ bilgilerine ulaşabilirsiniz.


Test


Application 1 Application 2 ile iletişim kurabiliyor.


ubuntu@xenial64:~$ docker exec -it app_1_con ping 192.168.2.22
PING 192.168.2.22 (192.168.2.22) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.2.22: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.106 ms
64 bytes from 192.168.2.22: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.063 ms
64 bytes from 192.168.2.22: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.062 ms
64 bytes from 192.168.2.22: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.069 ms
64 bytes from 192.168.2.22: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.065 ms

Application 2 Application 1 ile iletişim kuramıyor.


ubuntu@xenial64:~$ docker exec -it app_2_con ping 192.168.1.11
PING 192.168.1.11 (192.168.1.11) 56(84) bytes of data.