Aşağıdaki adımlar size git paketinin Ubuntu sisteminde nasıl kurulacağını ve konfigüre edileceğini gösterecek.


Kurulum


inanzzz@inanzzz:~$ sudo apt-get update
inanzzz@inanzzz:~$ sudo apt-get install git

Konfigürasyon


inanzzz@inanzzz:~$ git config --global user.name "Sizin Adınız"
inanzzz@inanzzz:~$ git config --global user.email "email_adresiniz@domain.com"

Kontrol edin


inanzzz@inanzzz:~$ git config --list
user.name=Sizin Adınız
user.email=email_adresiniz@domain.com

Değiştir


inanzzz@inanzzz:~$ git config --global user.email "Yeni Adınız"
inanzzz@inanzzz:~$ git config --global user.email "yeni_email_adresiniz@domain.com"

veya


inanzzz@inanzzz:~$ nano ~/.gitconfig

GitHub bağlantısı


GitHub bağlantısının çalışıp çalışadığını kontrol edelim.


inanzzz@inanzzz:~$ ssh -T git@github.com
inanzzz@inanzzz:~$ ssh -T git@github.com
Hi Your Name! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.