Bazı uygulamalar date.timezone değişkeninin "php.ini" dosyası içinde belirtilmiş olmasını ister. Ayarı yapmak için aşağıdaki işlemi yapın.


Dosyayı yenileyin


Sisteminizin ayarlarına bağlı olarak, toplam üç tane "ini" dosyası olabilir. Dosyalardaki değişken date.timezone'a örnek olarak "Europe/Istanbul" atayın, kaydedin ve çıkın.


sudo nano /etc/php5/apache2/php.ini
sudo nano /etc/php5/cli/php.ini
sudo nano /etc/php5/fpm/php.ini

[Date]
; Defines the default timezone used by the date functions
; http://php.net/date.timezone
date.timezone = Europe/Istanbul