Varsayalım ki tracked ve untracked bölümlerinde indexlenmeyi bekleyen bir çok dosya var ama, siz bir hamlede sadece tracked dosyaları indexlemek istiyorsunuz. Böylece bir sonraki commit işleminde untracked dosyaların hepsi önemsenmemiş olur. İşte bu durumda git add -u kullanılır. Daha fazla bilgi için git add linkini tıklayın.


Mevcut durumu kontrol edelim


inanzzz@inanzzz:~/project$ git status
On branch develop
Changes not staged for commit:
(use "git add/rm <file>..." to update what will be committed)
(use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

deleted: services.yml
modified: index.html.twig

Untracked files:
(use "git add <file>..." to include in what will be committed)

new_file.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

Sadece tracked dosyalari indexleyelim


inanzzz@inanzzz:~/project$ git add -u
inanzzz@inanzzz:~/project$ git status
On branch develop
Changes to be committed:
(use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

deleted: services.yml
modified: index.html.twig

Untracked files:
(use "git add <file>..." to include in what will be committed)

new_file.txt

Commit ve untracked dosyalari kontrol edelim


inanzzz@inanzzz:~/project$ git commit -m 'Just commit indexed/tracked'
[develop 31796e2] Just commit indexed/tracked
2 files changed, 1 insertion(+), 4 deletions(-)
delete mode 100644 services.yml
inanzzz@inanzzz:~/project$ git status
On branch develop
Untracked files:
(use "git add <file>..." to include in what will be committed)

new_file.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)