Herkese merhaba!

Uzun yıllardır bol miktarda kişisel zaman ve enerji harcayarak bilgimizi hepinizle paylaşıyoruz. Ancak şu andan itibaren bu blogu çalışır durumda tutabilmek için yardımınıza ihtiyacımız var. Yapmanız gereken tek şey, sitedeki reklamlardan birine tıklamak olacaktır, aksi takdirde hosting vb. masraflar nedeniyle maalesef yayından kaldırılacaktır. Teşekkürler.

Bu örneği kullanırsanız, yerel ortamınızda çalışan bir AWS Localstack Docker örneğiniz olacaktır. Bu, bir AWS hesabınız olmadan AWS komutlarını veya uygulamalarını test etmenize olanak tanır. Hepsi yerel ortamınızda olur.


Localstack


Bu, eu-west-1 bölgesinde çalışan s3 hizmeti için yalnızca basit bir örnek kurulumdur. Eğer "volume" ile ilgili bir hata alırsanız, dokümantasyona bakın. Bu, Mac OS için sorunsuz çalışıyor.


version: "2.1"

services:
localstack:
image: "localstack/localstack"
container_name: "localstack"
ports:
- "4566-4599:4566-4599"
environment:
- DEBUG=1
- DEFAULT_REGION=eu-west-1
- SERVICES=s3
- DATA_DIR=/tmp/localstack/data
- DOCKER_HOST=unix:///var/run/docker.sock
volumes:
- "/tmp/localstack:/tmp/localstack"
- "/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock"

Çalıştırdıktan sonra, container aşağıda gösterildiği gibi görünecektir.


CONTAINER ID  IMAGE          COMMAND         PORTS                    NAMES
600094dd55c1 localstack/localstack "docker-entrypoint.sh" 0.0.0.0:4566-4599->4566-4599/tcp, 8080/tcp localstack

http://localhost:4566 adresini ziyaret ettiğinizde {"status": "running"} çıktısını alacaksınız. Aktifleştirilen tüm APIler (bu örnekte s3) edge service port 4566'dan ulaşılabilir.


AWS


aws komutunun sisteminizde kurulu olduğunu varsayıyorum. Localstack kurulumumuza özgü bir profil oluşturalım.


$ aws configure --profile localstack
AWS Access Key ID [None]: test
AWS Secret Access Key [None]: test
Default region name [None]: eu-west-1
Default output format [None]:

Oluşturulup oluşturulmadığını onaylayın.


$ cat ~/.aws/config 
[profile localstack]
region = eu-west-1

$ cat ~/.aws/credentials
[localstack]
aws_access_key_id = test
aws_secret_access_key = test

Test


Terminalde komuta profil eklemelisiniz. Örnek: $ aws --profile localstack. Uygulamanızda, aşağıda gösterildiği gibi bir yapılandırma kullanabilirsiniz.


aws.Config{
Address: "http://localhost:4566",
Region: "eu-west-1",
Profile: "localstack",
ID: "test",
Secret: "test",
}