Global .gitignore dosyası, sisteminizde bulunan git depolarındaki tüm dosya ve klasorleri kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Aynı zamanda tüm projeleri etkiler. Global olarak göz ardı edilecek olan dosyaların daha önceden indexlenmemiş olması lazım, yoksa bu işlem o dosyalar için etkili olmaz.


Nelerin önemsenmeyeceğini kontrol edin


Aşağıda görebildiğimiz gibi .idea/ isminde önemsenmemesi gereken gereksiz bir klasör var.


inanzzz@inanzzz:~/project$ git branch
* develop
master
inanzzz@inanzzz:~/project$ git status
On branch develop
Untracked files:
(use "git add ..." to include in what will be committed)

.idea/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

Global .gitignore dosyası yaratın


Bir anlam ifade etsin diye dosyamiıza .gitignore_global ismini veriyoruz ama, siz istediğiniz ismi verebilirsiniz. Kişisel ana klasörünüzde dosyayı yaratın, içine .idea/ yazın, kaydedin ve çıkın.


inanzzz@inanzzz:~$ sudo nano .gitignore_global

Global konfigürasyon dosyasını kurun


Global konfigürasyon dosyasını "core.excludesfile", yeni .gitignore_global dosyasını hedef alacak şekilde ayarlayın.


inanzzz@inanzzz:~$ echo $HOME
/home/inanzzz
inanzzz@inanzzz:~$ git config --global core.excludesfile /home/inanzzz/.gitignore_global

Çalışıp çalışmadığını kontrol edin


Aşağıda görebildiğimiz gibi .idea/ tamamen kayboldu.


inanzzz@inanzzz:~/project$ git branch
* develop
master
inanzzz@inanzzz:~/project$ git status
On branch develop
nothing to commit, working directory clean