Diğer yöntemlere göre daha iyi alternatif olsun diye, aşağıdaki örnek ile kripto güvenli rastgele kod yaratabilirsiniz.


Örnekler


Tavsiye edilen


$size = mcrypt_get_iv_size(MCRYPT_CAST_256, MCRYPT_MODE_CFB);
$iv = mcrypt_create_iv($size, MCRYPT_DEV_RANDOM);
echo bin2hex($iv);

8a715dc6830d3de44ae3d820634a5a53

Alternatif


$size = 16;
$bytes = random_bytes($size);
echo bin2hex($bytes);

a67804c9e21089e78e736dd718abe89b