Bu örnek bize, bir şeyi birçok kez çağırsak bile, sadece bir kez nasıl çalıştırabileceğimizi gösterir. Bu tür davranışlar, sistem kaynaklarını ve daha fazlasını israf etmekten kaçınmak için yararlıdır.


Örnek


Aşağıda görebileceğiniz gibi, fonksiyonu üç kez çağırmamıza rağmen Loaded yalnızca bir kez yazdıracaktır.


package pkg

import (
"fmt"
"sync"
)

var o sync.Once

func LoadConfig() {
fmt.Println("Begin")

o.Do(func() {
fmt.Println("Load")
})

fmt.Println("End")
}

package main

import (
"github.com/inanzzz/football/internal/pkg"
}

func main() {
pkg.LoadConfig()
pkg.LoadConfig()
pkg.LoadConfig()
}

Sonuç


Begin
Loaded
End
Begin
End
Begin
End