Bir dosyada değişiklik yaptınız ve o dosya "tracked" listesinde görünüyor ama siz o dosyayı kesinlikle commit etmek istemiyorsunuz. Kısacası git add komutu ile indexlemek istemiyorsunuz. Bu işlem için git update-index --assume-unchanged komutunu kullanırız. Daha fazla bilgi için git update-index linkini tıklayın.


Mevcut durumu kontrol edelim


inanzzz@inanzzz:~/project$ git status
On branch develop
Changes to be committed:
(use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

new file: another_file.html

Changes not staged for commit:
(use "git add <file>..." to update what will be committed)
(use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

modified: index.html.twig

Untracked files:
(use "git add <file>..." to include in what will be committed)

new_file.txt

Çalışma klasörünün hafızasını yenileme


Çalışma klasörünün hafızasını "index.html.twig" dosasını takip etmememesi için yeniliyoruz.


inanzzz@inanzzz:~/project$ git update-index --assume-unchanged index.html.twig

Mevcut durumu kontrol edelim


Aşağıda göründüğü gibi "index.html.twig" dosyası artık takip edilmiyor.


inanzzz@inanzzz:~/project$ git status
On branch develop
Changes to be committed:
(use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

new file: another_file.html

Untracked files:
(use "git add <file>..." to include in what will be committed)

new_file.txt

Yaptklarımızı geri alalım


Fikrimiz değişti ve dosyayı listeye geri almak istiyoruz.


inanzzz@inanzzz:~/project$ git update-index --no-assume-unchanged index.html.twig

Mevcut durumu tekrar kontrol edelim


inanzzz@inanzzz:~/project$ git status
On branch develop
Changes to be committed:
(use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

new file: another_file.html

Changes not staged for commit:
(use "git add <file>..." to update what will be committed)
(use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

modified: index.html.twig

Untracked files:
(use "git add <file>..." to include in what will be committed)

new_file.txt