Aşağıdaki adımları takip ederek Mac OS içinde memcached yükleme ve test etme işlemini yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi için kopya kağıdını okuyabilir veya phpMemcachedAdmin tarayıcı arayüzünü kullanabilirsiniz.


Not


Eğer aşağıdakine benzer bir izin hatası alırsanız, yine aşağıdaki komut ile problemi çözebilirsiniz.


# Error:
Could not symlink lib/pkgconfig/libevent.pc
/usr/local/lib/pkgconfig is not writable.

# Command:
Mac:football inanzzz$ sudo chown inanzzz /usr/local/lib/pkgconfig

# Then try to link failed library with:
Mac:football inanzzz$ brew link libevent
Linking /usr/local/Cellar/libevent/2.0.22... 25 symlinks created

Yükleme


# Install main memcached api
Mac:football inanzzz$ brew install memcached

# List all memcached related packages: "php56-memcached" and "libmemcached"
Mac:football inanzzz$ brew search memcached

# Install one from the list which will automatically install "libmemcached" as well
Mac:football inanzzz$ brew install php56-memcached

# Run "brew search memcached" again, if "libmemcached" is not installed then install manually

PHP extension


# Enable memcached extension in php.ini (path below depends on your OS)
Mac:football inanzzz$ sudo nano /usr/local/php5/lib/php.ini
extension = memcached.so

Başlatmak


# Run memcached as a deamon and restart apache
Mac:football inanzzz$ memcached -d
Mac:football inanzzz$ sudo apachectl restart

Test etmek


Daha fazla test komutları için, diğer blog yazılarını kontrol edebilirsiniz.


# Connect to memcached
Mac:football inanzzz$ telnet 127.0.0.1 11211
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.

# Terminate connection
quit
Connection closed by foreign host.

# Check version
version
VERSION 1.4.24