Aşağıda listelenen iki senaryoyu kullanarak tüm aktif sorguları context ile durduracağız.Yukarıda açıklandığı gibi, tüm uygulama için bir ana context ve ana içerikten türetilen bir alt içeriğe sahibiz. Sonuç olarak:Örnek


Ana context'i HTTP sunucusunun BaseContext parametresi olarak ayarlıyoruz ve böylece istek kapsamı boyunca bizim için kullanılabilir hale gelecektir.


func main() {
// Parent context.
ctx, cancel := context.WithCancel(context.Background())
defer cancel()

srv := &http.Server{
Addr: "some-address",
Handler: "some-handler",
BaseContext: func(listener net.Listener) context.Context {
return ctx
},
}

// ...
}

Ana context'i HTTP isteğinden aldığınızdan ve sorguyu çalıştırdığınız yere enjekte ettiğinizden emin olun. Şu anda ben her şeyi işleyicide yapıyorum.


func myHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
// Grab the parent context.
ctx := r.Context()

// Create child context derived from the parent context.
ctx, cancel := context.WithTimeout(ctx, 5 * time.Second)
defer cancel()

// Link the child context to the query.
rows, err := DB.QueryContext(ctx, `some query`)
// ...
}