Aşağıdaki örnek bir XML dosyasının nasıl okunabileceğini gösterir.


XML dosyası


<?xml version="1.0"?>
<property>
<type>Rent</type>
<price>917.00</price>
<no_of_room>10</no_of_room>
<ad_date>2018-10-17 6:59:59 pm</ad_date>
<images>
<image>http://abcabcabc/1.jpeg</image>
<image>http://abcabcabc/2.jpeg</image>
</images>
</property>

XML okuyucu


declare(strict_types=1);

namespace AppBundle\Util\XMLParser;

use SimpleXMLElement;
use XMLReader;

class XMLParser
{
public function parse(string $filePath, string $rootNode): void
{
$XMLReader = new XMLReader();
$XMLReader->open($filePath);

while ($XMLReader->read()) {
if ($rootNode === $XMLReader->name && XMLReader::END_ELEMENT !== $XMLReader->nodeType) {
$property = new SimpleXMLElement($XMLReader->readOuterXML());

echo $property->asXML();
}
}

$XMLReader->close();
}
}

Kullanım


$parser = new XMLParser();
$parser->parse('property.xml', 'property');