Aşağıdakiler bazı faydalı git branchlama notlarıdır.