Varsayalım ki remote deponun yöeticisi deponun url bilgisini değiştirdi. İşte bu durmda ileride oluşacak muhtemel problemleri önlemek için bizde yerel sistemimizde değişiklik yapmalıyız. Daha fazla bilgi için git remote linkini tıklayın.


Yerel sistemde değişiklik


Varsayalım ki git@bitbucket.org:inanzzz/project.git değiştirildi ve remote ortamda git@bitbucket.org:inanzzz/symfony.git oldu.


inanzzz@inanzzz:~/project$ git remote set_url origin git@bitbucket.org:inanzzz/symfony.git