Bu örneğimizde Logstalgia ile websitemizin apache iletişim günlüklerini canlı olarak izleyip görselleştireceğiz. Websitemiz Linux ortamında, görselleştirme ise MacOS ortamında gerçekleşiyor.


Kurulum


$ ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)" < /dev/null 2> /dev/null
$ brew install logstalgia

Eğer kurulumu Ubuntu içine yapacaksanız, aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz.


sudo apt-get update
sudo apt-get install logstalgia

Ayarlar


Ben websitemi vagrant ortamında çalıştırdığım için, gerekli ayarları sizinle paylaşmakta yarar görüyorum.


Vagrantfile


...
config.vm.synced_folder "www", "/var/www/html", create: true, nfs: true, mount_options: ["actimeo=2"]
...

Website vhost


...
CustomLog /var/www/html/logs/website-access.log combined
...

Websitesine her ulaşım işleminden sonra, günlükler vagrant ortamındaki /var/www/html/logs/ yolunda ve MacOS ortamındaki /www/logs yolunda bulunacaktır.


Test


Bu varsayımlar sadece MacOS için geçerli. Sitenizin ulaşım adresini http://192.168.99.10:8082/ olarak ve apache iletişim günlüklerinin yolunu ise /www/logs/website-access.log olarak biliyoruz.


MacBook-Pro:~ inanzzz$ tail -f /www/logs/website-access.log | logstalgia --sync

Yukarıdaki komutu çalıştırarak görselleştirmeyi açın ve bir yandan da sitenize istekler göndermeye başlayın. 20 saniye gibi bir gecikme olacak o nedenle biraz sabırlı olun.