Herkese merhaba!

Uzun yıllardır bol miktarda kişisel zaman ve enerji harcayarak bilgimizi hepinizle paylaşıyoruz. Ancak şu andan itibaren bu blogu çalışır durumda tutabilmek için yardımınıza ihtiyacımız var. Yapmanız gereken tek şey, sitedeki reklamlardan birine tıklamak olacaktır, aksi takdirde hosting vb. masraflar nedeniyle maalesef yayından kaldırılacaktır. Teşekkürler.

Bu örnekte, Elasticsearch günlüklerini görselleştirmek için Kubernetes'te Grafana'yı çalıştıracağız. Bu çok basit bir işlemdir ve Elasticsearch'ün Grafana ile aynı monitoring ad alanında çalıştığını varsayıyoruz.


Yapılandırma


apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
name: grafana
namespace: monitoring
labels:
app: grafana
spec:
type: ClusterIP
selector:
app: grafana
ports:
- name: http
protocol: TCP
port: 3000

---

apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
name: grafana-data
namespace: monitoring
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce
resources:
requests:
storage: 1Gi

---

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
name: grafana
namespace: monitoring
labels:
app: grafana
spec:
replicas: 1
selector:
matchLabels:
app: grafana
template:
metadata:
labels:
app: grafana
spec:
containers:
- image: grafana/grafana:8.1.1
name: grafana
ports:
- name: http
protocol: TCP
containerPort: 3000
volumeMounts:
- name: grafana-data
mountPath: /var/lib/grafana
volumes:
- name: grafana-data
persistentVolumeClaim:
claimName: grafana-data

Kurulum


$ kubectl apply -f kibana.yaml

Port iletimi


$ kubectl --namespace=monitoring port-forward service/grafana 3000:3000

Arayüze erişim


http://127.0.0.1:3000/ adresini ziyaret edin ve (admin:admin) kimlik bilgileriyle giriş yapın. Veri kaynağı kurulumu için Elasticsearch'ü ve aşağıdaki değerleri kullanın.


- URL: http://elasticsearch:9200
- Index: kubernetes-logs

elasticsearch Kubernetes'teki servisin ismidir.


Grafik