Twig bloklarından css ve javascript dosyalarına, asset() fonksiyonunu kullanarak ulaşabilirsiniz.


base.html.twig


Css dosyasını web/assets/css/ klasörüne, js dosyasını da web/assets/js/ klasörüne koyun.


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<title>{% block title %}Welcome!{% endblock %}</title>
{% block stylesheets %}
<link href="{{ asset('assets/css/common.css') }}" rel="stylesheet" />
{% endblock %}
<link rel="icon" type="image/x-icon" href="{{ asset('favicon.ico') }}" />
</head>
<body>
{% block body %}{% endblock %}
{% block javascripts %}
<script src="{{ asset('assets/js/common.js') }}"></script>
{% endblock %}
</body>
</html>