Herkese merhaba!

Uzun yıllardır bol miktarda kişisel zaman ve enerji harcayarak bilgimizi hepinizle paylaşıyoruz. Ancak şu andan itibaren bu blogu çalışır durumda tutabilmek için yardımınıza ihtiyacımız var. Yapmanız gereken tek şey, sitedeki reklamlardan birine tıklamak olacaktır, aksi takdirde hosting vb. masraflar nedeniyle maalesef yayından kaldırılacaktır. Teşekkürler.

RabbitMQ docker container yaratmak için aşağıdaki konfigürasyonu kullanabilirsiniz. Daha sonra GUI'ye tarayıcı ile http://{network-gateway-ip or container-ip}:15672 adresinden rabbitmq:rabbitmq kullanarak ulaşabilirsiniz.


Servis


version: '3'

services:

rabbitmq:
image: rabbitmq:3.7.5-management
hostname: app-rabbitmq
ports:
- 5672:5672
- 15672:15672
volumes:
- ./data/rabbitmq:/var/lib/rabbitmq/mnesia/rabbit@app-rabbitmq:cached
environment:
RABBITMQ_ERLANG_COOKIE: 6085e2412b6fa88647466c6a81c0cea0
RABBITMQ_DEFAULT_USER: rabbitmq
RABBITMQ_DEFAULT_PASS: rabbitmq
RABBITMQ_DEFAULT_VHOST: /

Eğer "volumes" ile ilgili izin problemi oluşursa yukarıdaki servise user: rabbitmq ekini ekleyebilirsiniz.