Bazı durumlarda symfony form builder içindeki bir alanın verisini alıp aynı builderdeki diğer bir alana atamak isteyebiliriz. Mesela gizli bir alana atamak gibi. Bu işlem için aşağıdaki gibi birşey yapılabilir.


Form builder


$builder
->add('email', 'text', array('label' => 'Email'))
->add('hiddenEmail', 'hidden', array('mapped' => false, 'data' => $builder->getData()->getEmail()))
;