Herkese merhaba!

Uzun yıllardır bol miktarda kişisel zaman ve enerji harcayarak bilgimizi hepinizle paylaşıyoruz. Ancak şu andan itibaren bu blogu çalışır durumda tutabilmek için yardımınıza ihtiyacımız var. Yapmanız gereken tek şey, sitedeki reklamlardan birine tıklamak olacaktır, aksi takdirde hosting vb. masraflar nedeniyle maalesef yayından kaldırılacaktır. Teşekkürler.

Bu örnekte, Golang içindeki mesajları tüketmek için bir RabbitMQ tüketici/çalışanı oluşturacağız. Sadece mesaj tüketeceğiz, bu yüzden burada üreticilerin katılımı yok.


Bu ne işe yarıyor?Notlar


Oldukça sessiz bir kuyruğunuz varsa, prefetchCount değerini 1 olarak ayarlayabilir ve 1 tüketici çalıştırabilirsiniz. Ancak, daha yoğun bir kuyruğunuz varsa prefetchCount değerini artırır ve/veya daha fazla tüketici çalıştırırsınız. Örneğin sırada bekleyen 5000 mesaj olduğu düşünüldüğünde:


1- `prefetchCount` = `1` with `1` worker. It finishes in 11 seconds.
2- `prefetchCount` = `2` with `1` worker. It finishes in 6 seconds.
3- `prefetchCount` = `1` with `2` workers. It finishes in 5 seconds. (round robin message delivery)
4- `prefetchCount` = `1` with `3` workers. It finishes in 4 seconds. (round robin message delivery)
5- `prefetchCount` = `2` with `3` workers. It finishes in 4 seconds. (round robin message delivery)
6- `prefetchCount` = `5` with `1` worker. It finishes in 4 seconds.

Yukarıda görebileceğiniz gibi, prefetchCount'un 1 çalışanla 1'e ayarlanması performansta oldukça korkunçtur ve diğer seçenekler arasında büyük bir fark vardır. Performans hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz.


Kod


package main

import (
"errors"
"fmt"
"log"
"os"
"time"

"github.com/streadway/amqp"
)

func main() {
// RabbitMQ
rc := RabbitConfig{
Schema: "amqp",
Username: "inanzzz",
Password: "123123",
Host: "0.0.0.0",
Port: "5672",
VHost: "my_vhost",
ConnectionName: "my_app_name",
}
rbt := NewRabbit(rc)
if err := rbt.Connect(); err != nil {
log.Fatalln("unable to connect to rabbit", err)
}
//

// Consumer
cc := ConsumerConfig{
ExchangeName: "user",
ExchangeType: "direct",
RoutingKey: "create",
QueueName: "user_create",
ConsumerName: "my_app_name",
ConsumerCount: 3,
PrefetchCount: 1,
}
cc.Reconnect.MaxAttempt = 60
cc.Reconnect.Interval = 1 * time.Second
csm := NewConsumer(cc, rbt)
if err := csm.Start(); err != nil {
log.Fatalln("unable to start consumer", err)
}
//

select {}
}

// RABBIT -----------------------------------------------------------------------------------------------

type RabbitConfig struct {
Schema string
Username string
Password string
Host string
Port string
VHost string
ConnectionName string
}

type Rabbit struct {
config RabbitConfig
connection *amqp.Connection
}

// NewRabbit returns a RabbitMQ instance.
func NewRabbit(config RabbitConfig) *Rabbit {
return &Rabbit{
config: config,
}
}

// Connect connects to RabbitMQ server.
func (r *Rabbit) Connect() error {
if r.connection == nil || r.connection.IsClosed() {
con, err := amqp.DialConfig(fmt.Sprintf(
"%s://%s:%s@%s:%s/%s",
r.config.Schema,
r.config.Username,
r.config.Password,
r.config.Host,
r.config.Port,
r.config.VHost,
), amqp.Config{Properties: amqp.Table{"connection_name": r.config.ConnectionName}})
if err != nil {
return err
}
r.connection = con
}

return nil
}

// Connection returns exiting `*amqp.Connection` instance.
func (r *Rabbit) Connection() (*amqp.Connection, error) {
if r.connection == nil || r.connection.IsClosed() {
return nil, errors.New("connection is not open")
}

return r.connection, nil
}

// Channel returns a new `*amqp.Channel` instance.
func (r *Rabbit) Channel() (*amqp.Channel, error) {
chn, err := r.connection.Channel()
if err != nil {
return nil, err
}

return chn, nil
}

// CONSUMER ---------------------------------------------------------------------------------------------

type ConsumerConfig struct {
ExchangeName string
ExchangeType string
RoutingKey string
QueueName string
ConsumerName string
ConsumerCount int
PrefetchCount int
Reconnect struct {
MaxAttempt int
Interval time.Duration
}
}

type Consumer struct {
config ConsumerConfig
Rabbit *Rabbit
}

// NewConsumer returns a consumer instance.
func NewConsumer(config ConsumerConfig, rabbit *Rabbit) *Consumer {
return &Consumer{
config: config,
Rabbit: rabbit,
}
}

// Start declares all the necessary components of the consumer and
// runs the consumers. This is called one at the application start up
// or when consumer needs to reconnects to the server.
func (c *Consumer) Start() error {
con, err := c.Rabbit.Connection()
if err != nil {
return err
}
go c.closedConnectionListener(con.NotifyClose(make(chan *amqp.Error)))

chn, err := con.Channel()
if err != nil {
return err
}

if err := chn.ExchangeDeclare(
c.config.ExchangeName,
c.config.ExchangeType,
true,
false,
false,
false,
nil,
); err != nil {
return err
}

if _, err := chn.QueueDeclare(
c.config.QueueName,
true,
false,
false,
false,
amqp.Table{"x-queue-mode": "lazy"},
); err != nil {
return err
}

if err := chn.QueueBind(
c.config.QueueName,
c.config.RoutingKey,
c.config.ExchangeName,
false,
nil,
); err != nil {
return err
}

if err := chn.Qos(c.config.PrefetchCount, 0, false); err != nil {
return err
}

for i := 1; i <= c.config.ConsumerCount; i++ {
id := i
go c.consume(chn, id)
}

// Simulate manual connection close
//_ = con.Close()

return nil
}

// closedConnectionListener attempts to reconnect to the server and
// reopens the channel for set amount of time if the connection is
// closed unexpectedly. The attempts are spaced at equal intervals.
func (c *Consumer) closedConnectionListener(closed <-chan *amqp.Error) {
log.Println("INFO: Watching closed connection")

// If you do not want to reconnect in the case of manual disconnection
// via RabbitMQ UI or Server restart, handle `amqp.ConnectionForced`
// error code.
err := <-closed
if err != nil {
log.Println("INFO: Closed connection:", err.Error())

var i int

for i = 0; i < c.config.Reconnect.MaxAttempt; i++ {
log.Println("INFO: Attempting to reconnect")

if err := c.Rabbit.Connect(); err == nil {
log.Println("INFO: Reconnected")

if err := c.Start(); err == nil {
break
}
}

time.Sleep(c.config.Reconnect.Interval)
}

if i == c.config.Reconnect.MaxAttempt {
log.Println("CRITICAL: Giving up reconnecting")

return
}
} else {
log.Println("INFO: Connection closed normally, will not reconnect")
os.Exit(0)
}
}

// consume creates a new consumer and starts consuming the messages.
// If this is called more than once, there will be multiple consumers
// running. All consumers operate in a round robin fashion to distribute
// message load.
func (c *Consumer) consume(channel *amqp.Channel, id int) {
msgs, err := channel.Consume(
c.config.QueueName,
fmt.Sprintf("%s (%d/%d)", c.config.ConsumerName, id, c.config.ConsumerCount),
false,
false,
false,
false,
nil,
)
if err != nil {
log.Println(fmt.Sprintf("CRITICAL: Unable to start consumer (%d/%d)", id, c.config.ConsumerCount))

return
}

log.Println("[", id, "] Running ...")
log.Println("[", id, "] Press CTRL+C to exit ...")

for msg := range msgs {
log.Println("[", id, "] Consumed:", string(msg.Body))

if err := msg.Ack(false); err != nil {
// TODO: Should DLX the message
log.Println("unable to acknowledge the message, dropped", err)
}
}

log.Println("[", id, "] Exiting ...")
}

Örnekler