Aşağıdaki örneği kullanarak projenizin git branch ve commit geçmişini terminalde görselleştirebilirsiniz.


Kurulum


$ git config --global alias.tree "log --oneline --decorate --all --graph"

Kullanım


$ git tree

Sonuç