Aşağıdaki örnekte GitHub ile çalışmaya hazır sıfırdan yeni bir repository yaratıp, lokal bilgisayarımızda proje geliştirmeye hazır hale getireceğiz.


GitHub kurulum


Yerel bilgisayarınız ile GitHub hesabınız arasında SSH bağlantısını yaptığınızı varsayıyorum. GitHub içinde "manual" isminde boş bir repository yaratın.


Repository kopyalama


$ git clone git@github.com:inanzzz/manual.git
Cloning into 'manual'...
warning: You appear to have cloned an empty repository.
Checking connectivity... done.

$ cd manual/

Master branch yaratma


Buradaki amacımız, yerel master branch yaratıp, onu GitHub'a göndermek. İşlem sonucunda takip edeceği branch origin/master olacak.


Adım 1


Örnek bir README.md dosyası yaratıp, commit ile işlemi bitirin. Bu işlem yerel repository içinde otomatik olarak master branch yaratacak.


$ echo "# manual" > README.md
$ git add --all
$ git commit -m 'Very first commit'
[master (root-commit) 43686f8] Very first commit
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 README.md

$ git branch
* master

Adım 2


Yerel ortamda yaratılan master branchı, GitHub'a gönderin. Bu işlen sırasında -u kullanmayı sakın unutmayın ki, takip edilecek branch origin/master olsun.


$ git push -u origin master
Counting objects: 3, done.
Writing objects: 100% (3/3), 234 bytes | 0 bytes/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To git@github.com:inanzzz/manual.git
* [new branch] master -> master
Branch master set up to track remote branch master from origin.

Adım 3


Her şeyin doğru yapılıp yapılmadığını kontrol etmek için, aşağıdaki komutu çalıştırın. Ayrıca eğer GitHub'a giderseniz, master branchın yaratıldığını göreceksiniz.


$ git branch -avv
* master 0d0cca9 [origin/master] Very first commit
remotes/origin/master 0d0cca9 Very first commit


Develop branch yaratma


Buradaki amacımız, yerel develop branch yaratıp, onu GitHub'a göndermek. İşlem sonucunda takip edeceği branch origin/develop olacak.


Adım 1


Yerel develop branchı yaratalım.


$ git checkout -b develop
Switched to a new branch 'develop'

$ git branch
* develop
master

Adım 2


Yerel ortamda yaratılan develop branchı, GitHub'a gönderin. Bu işlen sırasında -u kullanmayı sakın unutmayın ki, takip edilecek branch origin/develop olsun.


$ git push -u origin develop
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To git@github.com:inanzzz/manual.git
* [new branch] develop -> develop
Branch develop set up to track remote branch develop from origin.

Adım 3


Her şeyin doğru yapılıp yapılmadığını kontrol etmek için, aşağıdaki komutu çalıştırın. Ayrıca eğer GitHub'a giderseniz, develop branchın yaratıldığını göreceksiniz.


$ git branch -avv
* develop 0d0cca9 [origin/develop] Very first commit
master 0d0cca9 [origin/master] Very first commit
remotes/origin/develop 0d0cca9 Very first commit
remotes/origin/master 0d0cca9 Very first commit


Final


Yukarıdaki işlemler bittikten sonra, GitHub içindeki "varsayılan" çalışma branchının develop olması gerekir. Bunun içinde GitHub içindeyken aşağıdaki işlemleri yapın.


  1. Yukarıdaki "Settings" tabını seçin.

  2. Soldaki "Branches" menü seçeneğini seçin.

  3. "Default branch" bölümündeki master seçeneğini develop olarak değiştirin.

  4. "Update" butonuna bastıktan sonra, sorulan soruyu kabul edin.

Bu işlemin yapılmasının nedeni, bir proje geliştiriken, her zaman develop branch kullanılır. İşin üslubu budur!


Genel bakış


Kısacası yukarıda şunları yaptık.


# 1. Boş bir GitHub repository yarattık

# 2. Repository yerel ortama kopyalandı
git clone git@github.com:inanzzz/manual.git

# 3. Yerel master branch yaratıldı
echo "# manual" > README.md
git add --all
git commit -m 'Very first commit'

# 4. Yerel master branch GitHub'a gönderildi
git push -u origin master

# 5. Yerel develop branch yaratıldı
git checkout -b develop

# 6. Yerel develop branch GitHub'a gönderildi
git push -u origin develop

# 7. GitHub içinde develop branch varsayılan olarak atandı
GitHub > Settings > Branches > Develop > Update