Herkese merhaba!

Uzun yıllardır bol miktarda kişisel zaman ve enerji harcayarak bilgimizi hepinizle paylaşıyoruz. Ancak şu andan itibaren bu blogu çalışır durumda tutabilmek için yardımınıza ihtiyacımız var. Yapmanız gereken tek şey, sitedeki reklamlardan birine tıklamak olacaktır, aksi takdirde hosting vb. masraflar nedeniyle maalesef yayından kaldırılacaktır. Teşekkürler.

Aşağıdaki örneği kullanarak, Golang ile farklı uzunluklarda güçlü ve rastgele bir şifre oluşturabilirsiniz. Malumen şifre kısaysa, güçlü olmayacaktır! Uzun şifrelerin mutlaka güçlü olacağıda varsayılamaz. İşlemin tam olarak nasıl çalıştığını anlamak için lütfen koddaki yorumu okuyun.


Şifre


package main

import (
"fmt"
"math/rand"
"strings"
"time"
)

var list = []string{
"(){}[]<>/+=-_,.~€#!@£$%^&*?|",
"0123456789",
"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz",
"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ",
}

// GeneratePlainPassword generates a random plain password string.
// It consists of four groups which are certain symbols, numbers,
// lower and upper case letters. As per the length and the remainder,
// character selecting is evenly distributed within these groups.
// Although it is unlikely, a final password might contain duplicated
// characters. If a specific character was selected previously, it gets
// dropped in order to increase randomness. Depending on the length
// this is repeated set amount of times to prevent infinite loop and
// applies to all four groups. Greater the length, greater chance in
// duplicated characters.
func GeneratePlainPassword(length int) (string, error) {
if length < 1 {
return "", nil
}

var (
retry int
group int
chars string
)

if length <= 4 {
retry = 1
} else if length > 20 && length <= 50 {
retry = 20
} else if length > 50 {
retry = 30
} else {
retry = 10
}

rand.Seed(time.Now().UnixNano())

for i := 1; i <= length; i++ {
switch group {
case 0:
pick(0, 31, retry, &chars)
group++
case 1:
pick(1, 10, retry, &chars)
group++
case 2:
pick(2, 26, retry, &chars)
group++
case 3:
pick(3, 26, retry, &chars)
group = 0
default:
return "", fmt.Errorf("out of group range")
}
}

psw := []byte(chars)
rand.Shuffle(length, func(i, j int) { psw[i], psw[j] = psw[j], psw[i] })

return string(psw), nil
}

func pick(key, len, retry int, chars *string) {
var try int

for {
try++

idx := rand.Intn(len)
char := list[key][idx:idx+1]
if !strings.Contains(*chars, char) || try == retry {
*chars += char

break
}
}
}

Örnekler


RETRY: n/a
LENGTH: 0
PASSWR:
------------------------------------------------------------
RETRY: 1
LENGTH: 3
PASSWR: )4a
------------------------------------------------------------
RETRY: 10
LENGTH: 10
PASSWR: +i79d>W=4F
------------------------------------------------------------
RETRY: 20
LENGTH: 25
PASSWR: Mtm*d/>BN39?1y+J,kC54[8Lv
------------------------------------------------------------
RETRY: 30
LENGTH: 55
PASSWR: [QZ2b/=61.z]98^*Txqfst3!u£cS0#?XGVL%U3,0H1yj7KOmvr6&4C5
------------------------------------------------------------
RETRY: 30
LENGTH: 110
PASSWR: MaWYO)Bb3_&95O{qVn3kF,3]yT(R4~9P€7Z[l0N!0U&2#rw37J^Efgo£7.q)c8HL6?Sp44vm1/I=5@46h5stC}2i2uGe-X$zs|+A3xDj*Q4dK%