Aşağıdaki hata git ile commit komutunu kullandığımda karşıma çıktı. Bu problemi çözmek için aşağıdaki adımları takip edin.


error: insufficient permission for adding an object to repository database .git/objects
error: Error building trees

Git deposunun haklarını değiştirin


Paylaşılmış grup deposuna sizin grubunuzun yazmasına izin verin.


inanzzz@inanzzz:~$ sudo find -iname '.git'
./.git
inanzzz@inanzzz:~$ cd ./.git
inanzzz@inanzzz:/.git$ sudo chgrp -R inanzzz .
inanzzz@inanzzz:/.git$ sudo chmod -R g+rwX .
inanzzz@inanzzz:/.git$ sudo find . -type d -exec chmod g+s '{}' +

veya


inanzzz@inanzzz:~$ sudo find -iname '.git'
./.git
inanzzz@inanzzz:~$ cd ./.git
inanzzz@inanzzz:/.git$ sudo chgrp -R inanzzz *
inanzzz@inanzzz:/.git$ sudo chmod -R g+wX *
inanzzz@inanzzz:/.git$ git repo-config core.sharedRepository true