Eğer Go uygulamanızda istek yönlendirme için httprouter paketini kullanıyoursanız ve de adlandırılmış URL yolu parametrelerini testlerde ayarlamak istiyorsanız, aşağıdaki örneği kullanabilirsiniz.


Test


handler := your handler

r := httptest.NewRequest(http.MethodGet, "/api/v1/users/:uuid", nil)
w := httptest.NewRecorder()

ctx := r.Context()
ctx = context.WithValue(ctx, httprouter.ParamsKey, httprouter.Params{
{"uuid", "some-uuid"},
})
r = r.WithContext(ctx)

handler.Handle(w, r)

Doğrulama


İşleyicinizde aşağıdaki kodu kullanırsanız, some-uuid öğesinin orada olduğunu görürsünüz.


httprouter.ParamsFromContext(r.Context()).ByName("uuid")