Bu örneğimizde Amazon Simple Email Service (AWS SES) ile "text" email göndereceğiz.


Kurulum


Terminalde composer require aws/aws-sdk-php komutunu çalıştırarak AWS SDK for PHP kütüphanesini yükleyin.


AWS SES konfigürasyon


AWS panelinden "Identity and Access Management" bölümüne gidip yeni bir kullanıcı yaratın ve "AmazonSESFullAccess" policy ekleyin. Aşağıdaki secret kodu sadece bir kereye mahsus olarak kullanıcı yaratıldığında görünebilir olduğundan, onu güvenli bir yere not edin. Ayrıca bu kullanıcı normal kullanıcılar gibi AWS sistemine bağlanmaması gerektiği için, "Group" özelliği "AdministratorAccess" vs. yerine "None" olarak tanımlanmalıdır.


Dosyalar


parameters.yml


parameters:
aws_sdk:
version: 'latest'
region: 'eu-west-1'
credentials:
key: 'USERS_AWS_KEY'
secret: 'USERS_AWS_SECRET'

services.yml


services:
app.aws.sdk:
class: Aws\Sdk
arguments:
- '%aws_sdk%'

AppBundle\Util\AwsUtil:
arguments:
$sdk: '@app.aws.sdk'

AwsUtil


declare(strict_types=1);

namespace AppBundle\Util;

use Aws\Sdk;
use Aws\Ses\Exception\SesException;
use Psr\Log\LoggerInterface;

class AwsUtil
{
private const CHARSET = 'UTF-8';

private $logger;
private $sdk;

public function __construct(
LoggerInterface $logger,
Sdk $sdk
) {
$this->logger = $logger;
$this->sdk = $sdk;
}

public function sendEmail(
iterable $toAddresses,
string $fromAddress,
string $subject,
string $body
): ?string {
$messageId = null;

try {
$result = $this->sdk->createSes()->sendEmail([
'Destination' => [
'ToAddresses' => $toAddresses,
],
'Source' => $fromAddress,
'Message' => [
'Subject' => [
'Charset' => self::CHARSET,
'Data' => $subject,
],
'Body' => [
'Text' => [
'Charset' => self::CHARSET,
'Data' => $body,
],
],
],
]);

$messageId = $result->get('MessageId');
} catch (SesException $e) {
$this->logger->error(sprintf('Email not sent. [%s]', $e->getAwsErrorMessage()));
}

return $messageId;
}
}