Bir dosyayı git add --all komutunu rahatça kullanabilmek ve ayrıca committen etkilenmemesi için çalışma klasöründen kaldırmak istiyorsunuz. Dosya sistemden de tamamen siliniyor. Bu işlem için git rm --force komutu kullanılır ama "untracked" dosyaları kapsamaz. Daha fazla bilgi için git rm linkini tıklayın.


Mevcut durumu kontrol edelim


inanzzz@inanzzz:~/project$ git status
On branch develop
Changes to be committed:
(use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

modified: file_four.txt
new file: file_three.txt

Changes not staged for commit:
(use "git add <file>..." to update what will be committed)
(use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

modified: file_two.txt

Untracked files:
(use "git add <file>..." to include in what will be committed)

file_one.txt

Çalışma klasöründen kaldırmak


inanzzz@inanzzz:~/project$ git rm --force file_three.txt
rm 'file_three.txt'

Mevcut durumu kontrol edelim


Göründüğü gibi "file_three.txt" dosyası artık listelenmiyor bu nedenle git add --all komutu rahatlıkla kullanılabilir fakat dosyada herhangi bir değişiklik yaparsanız "untracked" bölümünde görünecektir.


inanzzz@inanzzz:~/project$ git status
On branch develop
Changes to be committed:
(use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

modified: file_four.txt

Changes not staged for commit:
(use "git add <file>..." to update what will be committed)
(use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

modified: file_two.txt

Untracked files:
(use "git add <file>..." to include in what will be committed)

file_one.txt

Commit


Göründüğü gibi sadece üç dosya commit edilmiş.


inanzzz@inanzzz:~/project$ git add --all
inanzzz@inanzzz:~/project$ git commit -m 'Commit'
[develop 860fcb2] Commit
3 files changed, 8 insertions(+)
create mode 100644 file_one.txt