Bu örneğimizde Linux ve MacOS ortamında terminal komut satırını renklendireceğiz. Farklı kullanıcı ve sunucular için değişik renkler kullanmak faydalı olabilir. Her kullanıcı ve sunucular için aynı rengi kullanmak bazen yanlış kullanıcılar ile yanlış sunucularda hatalar yapmamıza neden olabilir. Renkler bize hangi kullanıcı olduğumuzu ve hangi sunucuda olduğumuzu anlamamıza yardımcı olacaktır.


Açıklama


Yapı


Terminal komut satırını ubuntu@linux:~$ renklendirmek aşağıdakine benzeyen özel bir kod parçacığı ile yapılır.


\[\033[1;32m\]\u\[\033[00m\]@\[\033[1;32m\]\h\[\033[00m\]:\[\033[1;32m\]\w\[\033[00m\]\$


\[\033[1;32m\]\ bölümü asıl renklendirme işlemi için kullanılır ve her zaman u, h, w ve $ simgelerinin önüne konulur. Sondaki \ simgesi @ ve : için kullanılmaz.


Renklendirme


1;32m parçası ile yapılır ve bu (x;y) renk çiftini temsil eder.Black       0;30     Dark Gray     1;30
Blue 0;34 Light Blue 1;34
Green 0;32 Light Green 1;32
Cyan 0;36 Light Cyan 1;36
Red 0;31 Light Red 1;31
Purple 0;35 Light Purple 1;35
Brown 0;33 Yellow 1;33
Light Gray 0;37 White 1;37

Örnekler


\[\033[1;32m\]\u\[\033[00m\]@\[\033[1;32m\]\h\[\033[00m\]:\[\033[1;32m\]\w\[\033[00m\]\$

\[\033[1;35m\]\u\[\033[00m\]@\[\033[1;36m\]\h\[\033[00m\]:\[\033[1;31m\]\w\[\033[00m\]\$

\[\033[31m\]\u\[\033[34m\]@\[\033[33m\]\h\[\033[35m\]:\[\033[36m\]\w\[\033[00m\]\$


Renkleri değiştirmek


Renkleri değiştirdikten sonra değişikliği görmek için, ya terminali kapatıp tekrar açmalısınız ya da çıkmadan yeni bir tane açabilirsiniz.


Linux


  1. Mevcut olan ~/.bashrc dosyasını açın.


  2. #force_color_prompt=yes satırını bulup başındaki # simgesini kaldırın.

  3. if [ "$color_prompt" = yes ]; then satırını bulun, renk kodunu değiştirin, dosyayı kaydedin ve çıkın.

Mac


Aşağıdaki içerik ile .bash_profile dosyasını yaratın.


inanzzz@macos:~$ nano ~/.bash_profile

export CLICOLOR=1
export LSCOLORS=GxFxCxDxBxegedabagaced
export PS1='\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$ '

Referanslar


Eğer mevcut olan tüm renkleri görmek isterseniz, aşağıdaki bash dosyasını kullanabilirsiniz.


!/bin/bash

color=16;

while [ $color -lt 245 ]; do
echo -e "$color: \033[38;5;${color}mhello\033[48;5;${color}mworld\033[0m"
((color++));
done