Herkese merhaba!

Uzun yıllardır bol miktarda kişisel zaman ve enerji harcayarak bilgimizi hepinizle paylaşıyoruz. Ancak şu andan itibaren bu blogu çalışır durumda tutabilmek için yardımınıza ihtiyacımız var. Yapmanız gereken tek şey, sitedeki reklamlardan birine tıklamak olacaktır, aksi takdirde hosting vb. masraflar nedeniyle maalesef yayından kaldırılacaktır. Teşekkürler.

InfluxDB docker container yaratmak için aşağıdaki konfigürasyonu kullanabilirsiniz. Daha sonra GUI'ye tarayıcı ile http://{network-gateway-ip or container-ip}:8086 adresinden influxdb:influxdb kullanarak ulaşabilirsiniz.


Servis


version: '3'

services:

influxdb:
build:
context: ./docker/influxdb
hostname: influxdb
ports:
- 8086:8086
volumes:
- ./var/docker/data/influxdb:/var/lib/influxdb:cached
environment:
INFLUXDB_USER: influxdb
INFLUXDB_USER_PASSWORD: influxdb

Dockerfile


FROM influxdb:1.5.3

COPY influxdb.sh /docker-entrypoint-initdb.d/influxdb.sh

influxdb.sh


Bu bir veritabanı oluşturmadan kullanıcı oluşturur.


#!/bin/bash
set -e

influx -execute "CREATE USER ${INFLUXDB_USER} WITH PASSWORD '${INFLUXDB_USER_PASSWORD}' WITH ALL PRIVILEGES"

cat >> /etc/influxdb/influxdb.conf <[http]
auth-enabled = true
EOD