Arkadaşınız bir konu üzerinde sadece kendi git brancında çalışıyor ve de bir çok commit gerçekleştirmiş. Şimdi de siz sadece bir tane commit değişikliklerini, kendi çalışma dalınıza almak istiyorsunuz. İşte bunun için git cherry-pick komutu kullanılır. Daha fazla bilgi için git cherry-pick linkini tıklayın.


Yerel depoyu yenileyin


inanzzz@inanzzz:~/project$ git remote update
remote: Counting objects: 43, done.
remote: Compressing objects: 100% (43/43), done.
remote: Total 43 (delta 10), reused 0 (delta 0)
Unpacking objects: 100% (43/43), done.
From github.com:organisation/project
* [new branch] sprint-bugs -> origin/sprint-bugs

Cherry pick ile belli bir commiti alın


Bizim almak isteğimiz commit "cf2159604cca06476734ad15bc5655ce7ac7b35e".


inanzzz@inanzzz:~/project$ git cherry-pick cf2159604cca06476734ad15bc5655ce7ac7b35e
[bugfixes 6d0dfa1] Fix design serialisation
Author: MyFriend
1 file changed, 7 insertions(+), 4 deletions(-)