Herkese merhaba!

Uzun yıllardır bol miktarda kişisel zaman ve enerji harcayarak bilgimizi hepinizle paylaşıyoruz. Ancak şu andan itibaren bu blogu çalışır durumda tutabilmek için yardımınıza ihtiyacımız var. Yapmanız gereken tek şey, sitedeki reklamlardan birine tıklamak olacaktır, aksi takdirde hosting vb. masraflar nedeniyle maalesef yayından kaldırılacaktır. Teşekkürler.

Bu örneğimizde bir uygulamayı docker container içine kopyalayacağız. Bu uygulama dosyalarına ulaşımı, dış dünyaya kapatmak için kullanılan bir taktiktir.


Yapı


ubuntu@linux:~/symfony$ tree -a
.
├── docker
│   ├── docker-compose.yml
│   └── nginx
│   └── Dockerfile
├── index.html
└── src
├── src-1.html
└── src-2.html

3 directories, 5 files

Dosyalar


index.html


ubuntu@linux:~/symfony$ cat index.html
Hello!

src/src-1.html


ubuntu@linux:~/symfony$ cat src/src-1.html
SRC 1

src/src-2.html


ubuntu@linux:~/symfony$ cat src/src-2.html
SRC 2

docker/docker-compose.yml


ubuntu@linux:~/symfony$ cat docker/docker-compose.yml
version: '3'

services:
nginx_img:
container_name: nginx_con
build:
context: ..
dockerfile: ./docker/nginx/Dockerfile
ports:
- 1000:80

docker/nginx/Dockerfile


ubuntu@linux:~/symfony$ cat docker/nginx/Dockerfile
FROM nginx:1.13.8

WORKDIR /usr/share/nginx/html

COPY . .

Kurulum


ubuntu@linux:~/symfony/docker$ docker-compose up -d

Test


ubuntu@linux:~$ curl localhost:1000
Hello!

ubuntu@linux:~$ curl localhost:1000/src/src-1.html
SRC 1

ubuntu@linux:~$ curl localhost:1000/src/src-2.html
SRC 2

ubuntu@linux:~$ docker exec -it nginx_con ls -l
-rw-r--r-- 1 root root 537 Dec 26 2017 50x.html
drwxrwxr-x 3 root root 4096 Dec 25 09:40 docker
-rw-rw-r-- 1 root root 7 Dec 25 09:39 index.html
drwxrwxr-x 2 root root 4096 Dec 25 09:39 src

ubuntu@linux:~$ docker exec -it nginx_con ls -l src
-rw-rw-r-- 1 root root 6 Dec 25 09:39 src-1.html
-rw-rw-r-- 1 root root 6 Dec 25 09:39 src-2.html

ubuntu@linux:~$ docker exec -it nginx_con ls -l docker
-rw-rw-r-- 1 root root 199 Dec 25 09:34 docker-compose.yml
drwxrwxr-x 2 root root 4096 Dec 25 09:40 nginx

ubuntu@linux:~$ docker exec -it nginx_con ls -l docker/nginx
-rw-rw-r-- 1 root root 59 Dec 25 09:40 Dockerfile