Aşağıdaki hata genelde içinde bulunduğunuz ağda, servis sağlayınızda vb. yapılan değişikliklerden kaynaklanır. Problemin çözümü aşağıda gördüğümüz gibi basittir. Daha fazla bilgi için Using SSH over the HTTPS port sayfasını okuyun.


Hata


$ git pull origin hotfix/1.66.1
ssh: connect to host github.com port 22: Connection timed out
fatal: Could not read from remote repository.

Please make sure you have the correct access rights
and the repository exists.
Fatal: Could not fetch hotfix/1.66.1 from origin.

Çözüm


Authentication


Eğer karşınıza bir soru çıkarsa "yes" seçeneğini seçiniz.


$ ssh -T -p 443 git@ssh.github.com
Hi inanzzz! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.

Yeni SSH ayarları


$ sudo nano ~/.ssh/config

# Add section below to it
Host github.com
Hostname ssh.github.com
Port 443

Kontrol etme


Eğer bunu en başta yapsaydınız, komuttan hiçbir sonuç alamayacaktınız.


$ ssh -T git@github.com
Hi inanzzz! You've successfully authenticated, but GitHub does not
provide shell access.