Eğer gitflow-avh yüklemek ve ayarlamak isterseniz, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.


İndirmek


Daha fazla bilgi için gitflow cheatsheet sayfasını okuyunuz.


# Mac OS
$ brew install git-flow-avh

# Linux
$ apt-get install git-flow

Yükleme


Mevcut git durumu


Varsayalım ki local bir git projesindeyiz. Gitflow'un henüz kurulmadığı git özelliklerine bakalım.


$ cat .git/config
[core]
repositoryformatversion = 0
filemode = true
bare = false
logallrefupdates = true
ignorecase = true
precomposeunicode = true
[remote "origin"]
url = git@github.com:inanzzz/gitflow.git
fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/origin/*
[branch "master"]
remote = origin
merge = refs/heads/master
[branch "develop"]
remote = origin
merge = refs/heads/master

Gitflow yükleme


Anahtar -d otomatik olarak varsayılan ayarları sizin için seçer.


$ git flow init -d

Which branch should be used for bringing forth production releases?
- develop
- master
Branch name for production releases: [master]

Which branch should be used for integration of the "next release"?
- develop
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? []

Mevcut git durumu


Şu anda gitflow yüklenmiş durumda.


$ cat .git/config
[core]
repositoryformatversion = 0
filemode = true
bare = false
logallrefupdates = true
ignorecase = true
precomposeunicode = true
[remote "origin"]
url = git@github.com:inanzzz/gitflow.git
fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/origin/*
[branch "master"]
remote = origin
merge = refs/heads/master
[branch "develop"]
remote = origin
merge = refs/heads/master
[gitflow "branch"]
master = master
develop = develop
[gitflow "prefix"]
feature = feature/
release = release/
hotfix = hotfix/
support = support/
versiontag =

Ayarlama


Eğer git-flow'u kurarken herhangi bir hata yaptıysanız, ya git flow init -f komutu ile yeniden kurabilirsiniz, ya da config dosyasındaki git-flow bloğunu manuel olarak silebilirsiniz. Eğer bunlarda işe yaramazsa rm -rf .git komutu ile git'i silip yeniden kurun.