Bir daldaki dosyanın birinin eski olduğunu biliyorsunuz ve yenisini diğer daldan almak istiyorsunuz. Bu işlem için git checkout kullanılır. Daha fazla bilgi için git checkout linkini tıklayın.


Mevcut durumu kontrol edelim


inanzzz@inanzzz:~/project$ git branch
* branch-one
branch-two
develop
inanzzz@inanzzz:~/project$ git status
On branch branch-one
nothing to commit, working directory clean

Dosyayı kopyala


Dal "branch-one" içndeki dosya "file_one.txt" eski, bu nedenle onu dal "branch-two" içindeki yeni versiyon ile değiştirelim.


inanzzz@inanzzz:~/project$ git checkout branch-two file_one.txt
inanzzz@inanzzz:~/project$ git status
On branch branch-one
Changes to be committed:
(use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

modified: file_one.txt